Przetarg 8605936 - Modernizacja trzech generatorów dwutlenku chloru w budynku...

   
Analizuj Zamówienie 8605936 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-12-15
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja trzech generatorów dwutlenku chloru w budynku Chlorowni przy ul. Brukselskiej 21 w Warszawie, na terenie Dzielnicy P
raga Południe. Numer referencyjny: 01674/WS/PW/PZP-DRZ-WRI/B/2021
Modernizacja trzech generatorów dwutlenku chloru w budynku Chlorowni przy ul. Brukselskiej 21 w Warszawie, na terenie Dzielnicy Praga Południe. (szczegółowy opis zawiera Część III SWZ).
Modernizacja trzech generatorów dwutlenku chloru w budynku Chlorowni przy ul. Brukselskiej 21 w Warszawie, na terenie Dzielnicy Praga Południe (szczegółowy opis zawiera Część III SWZ).

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 006-012726 z dnia 2022-01-10:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 13/01/2022
Czas lokalny: 09:45
Powinno być:
Data: 18/01/2022
Czas lokalny: 09:45
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 13/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/01/2022
Czas lokalny: 10:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 011-025066 z dnia 2022-01-17:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 18/01/2022
Czas lokalny: 09:45
Powinno być:
Data: 31/01/2022
Czas lokalny: 09:45
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 31/01/2022
Czas lokalny: 10:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 020-050123 z dnia 2022-01-28:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: (29/04/2022)
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: (06/06/2022)
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 31/01/2022
Czas lokalny: 09:45
Powinno być:
Data: 14/02/2022
Czas lokalny: 09:45
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 31/01/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/02/2022
Czas lokalny: 10:00
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża uzdatnianie wody
kody CPV 45000000, 45252126, 45300000, 45317000, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: uzdatnianie wody

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8851790 2022-05-24
godz. 12:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. Serwisowanie filtrów cieczy (w tym wymiana złoża filtracyjnego) z podziałem na zadania Numer referencyjny: 00387/WS/PW/PZP-DRZ-WRS/U/2022 Serwisowanie filtrów cieczy (w tym wymiana złoża fil...
8891055 2022-05-24
godz. 12:30
URZĄD GMINY DĄBRÓWNO 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie.Zadanie obejmuje:1) sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód,...
8887161 2022-05-25
godz. 13:00
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. Zapytanie o informację (RFI) - Rekonstrukcja pomp ścieków deszczowych na zakładowej oczyszczalni ścieków w PGE Oddział Elektrownia Opole PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. planu...
8866426 2022-05-27
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY KAZIMIERZ DOLNY Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Kazimierz Dolny Numer referencyjny: IRG.271.1.6.2022 4.1. Przedmiotem zamówienia jest „modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Kazimierz Dolny”....
8907549 2022-05-31
godz. 10:00
URZĄD MIASTA WOJKOWICE Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojkowicach przy ul. Gierymskiego w formule "zaprojektuj i wybuduj" Zamówienie obejmuje zaprojektowanie oraz rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w...
8905890 2022-06-01
godz. 09:30
URZĄD GMINY WAGANIEC 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka”.2. Szczegółowy opis oraz sposób re...
8915603 2022-06-03
godz. 10:00
URZĄD GMINY RZECZENICA Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy – etap I Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy w formule „zaprojektuj i wybuduj” w za...
8927241 2022-06-06
godz. 10:00
ORLEN POŁUDNIE S.A. Z/511/04/2022/RT Obsługa serwisowa oczyszczalni ścieków w Trzebini Niniejszym ORLEN Południe S.A. zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym mającym na celu wyłonienie realizatora Umowy ramo...
8914156 2022-06-08
godz. 13:00
URZĄD GMINY GÓROWO IŁAWECKIE Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowościach Pieszkowo, Wągniki i Wągródka. Część 1: Część I - Kanalizacja sanitarna oraz oczyszczalnia ścieków w m. Pieszkowo gm. ...
8930381 2022-06-09
godz. 10:30
URZĄD GMINY PIECKI 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa stacji uzdatniania wody w Nawiadach.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, przewidziane do realizacji ...