Przetarg 7505815 - Modernizacja technologiczna centralnego systemu kopii...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7505815 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-05-28
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja technologiczna centralnego systemu kopii bezpieczeństwa Numer referencyjny: 6060/ILG 8/04355/01170/20/P
1. Przedmio
tem zamówienia jest modernizacja technologiczna centralnego systemu kopii bezpieczeństwa (dalej: CSKB) polegającej na:1) dostawie dwóch macierzy deduplikujących i usług szkoleniowo-konsultacyjnych;2) montażu, konfiguracji i podłączeniu macierzy deduplikujących do części programowej CSKB;3) wykupieniu wsparcia na całość CSKB na 5 lat.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ („OPZ”).3. Wykonawca zrealizuje Zamówienie w terminie do 7 tygodni od dnia zawarcia Umowy, w tym:1) etap 1 dostawa sprzętu CSKB, projektu technicznego oraz voucherów szkoleniowych – do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy;2) etap 2 montaż, konfiguracja oraz podłączenie sprzętu do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania CSKB (Dell EMC NetWorker), migracja wskazanych przez Zamawiającego danych pomiędzy starym a nowym sprzętem, aktualizacja CSKB do najwyższej stabilnej wersji, wykonanie testów oraz dokumentacji powykonawczej, zapewnienie godzin konsultacyjnych – maksymalnie 3 tygodnie od zakończenia etapu 1.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, oprogramowanie komputerowe
kody CPV 30233130, 48710000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się