Przetarg 9953643 - Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach w budynku...

   
Analizuj Zamówienie 9953643 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-20
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach w budynku wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 108 w Toruniu, polegająca na likwidacji
pieców kaflowych oraz przyłączeniu budynku do sieci ciepłowniczej, wykonaniu wewnętrznych instalacji grzewczych, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją i opomiarowaniem, wykonanie adaptacji pomieszczenia na potrzeby węzła cieplnego, wymiana przyłącza wodociągowego wraz z wymianą wewnętrznych instalacji wody zimnej, wymiana wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych, wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę deszczową z terenu wokół budynku.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:1) PROJEKTY TECHNICZNE (projekt wewnętrznej instalacji ogrzewczej, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych wod.-kan., przyłącza wodno-kanalizacyjnego, instalacji elektrycznej dla potrzeb węzła cieplnego);2) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH;3) PRZEDMIAR ROBÓT (modernizacja systemu ogrzewania budynku – instalacje wewnętrzne wod-kan, CO wraz z budową węzła, modernizacja systemu ogrzewania budynku – przyłącza wod-kan, kanalizacji deszczowej i cieplne).

ZP-19/2023
branża Ciepłownictwo i gaz, Wodno - kanalizacyjna
podbranża instalacje grzewcze, instalacje wewnętrzne
kody CPV 45000000, 45331100
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: instalacje grzewcze , instalacje wewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10100212 2023-12-01
godz. 10:00
ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z O.O. W POZNANIU Świadczenie usługi w zakresie kompleksowej obsługi kotłowni gazowych na terenie miasta Poznania – zasobu nieruchomości będącego we władaniu ZKZL Sp. z o.o., w podziale na II części Część 1:...
10075162 2023-12-01
godz. 10:00
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY Modernizacja Budynku Biurowego Posadowionego na Działce nr 748 w Lipniku gmina Stargard – Modernizacja Toalet i Pokoju Socjalnego. 1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest m...
10109788 2023-12-01
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Opis Zlecę wykonanie instalacji C.O., WOD-KAN oraz sieci zewnętrznych na osiedlu 5 budynków. Wszystkie niezbędne materiały posiadam.
10106400 2023-12-04
godz. 09:30
STRAŻ MIEJSKA MIASTA KRAKOWA Prace remontowe pomieszczeń biurowych w budynku „A” będącego przedmiotem najmu Straży Miejskiej Miasta Krakowa znajdującego się w Krakowie przy ul. Jana Pawła II 188 Część 1: a) Część I – „...
10115340 2023-12-05
godz. 12:00
4 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Wymiana kotła c.o. w budynku nr 1 WCR w Kędzierzynie - Koźlu.
10119311 2023-12-07
godz. 00:00
TAURON WYTWARZANIE S.A. Usługi serwisowe związane z eksploatacją instalacji wodno-kanalizacyjnych, C.W.G., stolarki okienno-drzwiowej oraz inne prace gospodarcze wynikające z eksploatacji obiektów na terenie TAURON...
10109706 2023-12-08
godz. 08:50
INSTYTUT POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W WARSZAWIE Modernizacja oraz doposażenie infrastruktury strategicznej w Instytucie Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka -wykończenie i wyposażenie inwestycji Centrum Psychiatrii i Onkologii dla dzieci i młod...
10101676 2023-12-08
godz. 10:00
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY Wyk. audytu energet., opr. dok. projektowej oraz budowa–wymiana inst. wod-kan, inst. gazu, inst. c.o. i modern. jednofunkcyjnego węzła ciepl. z doposażeniem w moduł cwu w budynku ul. Grochow...
10101425 2023-12-08
godz. 11:00
URZĄD GMINY BYTOM REMONT I ADAPTACJA OBIEKTÓW PRZY UL. WORPIE 18 I UL. STOLARZOWICKIEJ 19 ORAZ BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. NICKLA I RELAKSOWEJ (FRENZLA) Część 1: Przedmiot zamówienia dot...
10107910 2023-12-11
godz. 12:30
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYŚLENICACH Przebudowa części pomieszczeń przyziemia w budynku głównym Szpitala na szatnię (...) Przebudowa części pomieszczeń przyziemia w budynku głównym Szpitala na szatnię dla personelu, wraz z prz...