Przetarg 9950273 - Modernizacja świetlicy w m. Czerniejew Przedmiot...

   
Analizuj Zamówienie 9950273 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-19
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja świetlicy w m. Czerniejew

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację energetyczną budynku Świetlicy w m. Czernieje
w gm. Skórzec polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych obejmujących wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych w budynku, w branżach budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej, na podstawie wytycznych wskazanych przez Inwestora. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w miejscowości Czerniejew 97, na działce nr ewid. 532/4.

RG.271.16.2023
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Energoelektryczna, Wodno - kanalizacyjna, Projektowanie
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń, instalacje wewnętrzne, oświetlenie, projekt budowlany, instalacje wewnętrzne
kody CPV 42511110, 45000000, 45310000, 71220000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń , instalacje wewnętrzne , oświetlenie , projekt budowlany , instalacje wewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10079724 2023-12-11
godz. 08:00
URZĄD GMINY WIŚLICA Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica Numer referencyjny: OR.271.12.2023 1. Przedmiot zamówienia stanowi: Modernizację oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego na ...
10124236 2023-12-11
godz. 12:00
URZĄD MIASTA BEŁŻYCE IMS.7013.11.2023.WS Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Zielone Wzgórze PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Zielone Wzgórze waga 100% cena oferty brutto 1 robota bud...
10110557 2023-12-12
godz. 10:00
COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O. W GDAŃSKU Roboty wodno-kanalizacyjne i gazowe w Copernicus PL Sp. z o.o. w Gdańsku. 1. Przedmiotem zamówienia są roboty wodno-kanalizacyjne i gazowe wykonywane w trybie zgłoszeń bieżących lub awaryjn...
10118962 2023-12-13
godz. 15:00
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. Wymiana świetlówek (wraz z odbiorem zużytych) wraz z niezbędnymi naprawami opraw oświetleniowych oraz sukcesywna ich wymiana na oprawy LED w pomieszczeniach biurowych i administracyjnych Spó...
10109924 2023-12-14
godz. 10:00
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WROCŁAW SP. Z O.O. Remont piwnic i klatek schodowych wraz z wymianą oświetlenia w budynku mieszkalnym przy ulicy Brzezińskiej 13-29 we Wrocławiu, klatka 21,23,25,27. 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowl...
10117563 2023-12-14
godz. 10:00
URZĄD GMINY TRZEBOWNISKO Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla zadania pn. : Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Trzebownisku o żłobek i nowe oddziały przedszkolne. 1. Przedmiot...
10120942 2023-12-15
godz. 09:45
URZĄD GMINY OPATÓWEK Przebudowa i rozbudowa o oddziały przedszkolne istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Rajsku. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa o oddziały przedszkolne budynku Szkoły Podstawowej w R...
10125417 2023-12-18
godz. 10:00
SUN&MORE SP. Z O.O. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dobudówki do glampingu z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych w ramach wdrożenia przez Sun ...
10089546 2023-12-18
godz. 15:00
SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA KZN MAZOWSZE CENTRUM SP. Z O.O. USŁUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO - WYKONANIE KONCEPCJI, DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z DOKONANIEM WSZELKICH NIEZBĘDNYCH UZGODNIEŃ, ...
10078422 2024-01-15
godz. 14:00
GEOVITA S.A Realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj polegająca na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego, aranżacji wnętrz oraz robót budowlanych i wykończeniowych związanych z remontem i przebudo...