Przetarg 8562149 - Modernizacja "starej" części Domu Pomocy...

   
Analizuj Zamówienie 8562149 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-29
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja starej części Domu Pomocy Społecznej, ul. Sz. Chełmińska 220 (budowa windy)

1.1. Przedmiot zamówienia obej
muje wykonanie zadania pn. „Modernizacja „starej” części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220 w Toruniu – budowa windy”. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: budowa windy szpitalnej:a) budowa zewnętrznego szybu windy szpitalnej w południowej części budynku, o konstrukcji nośnej żelbetowej, posadowionego na żelbetowej płycie fundamentowej, wykonanie utwardzenia z kostki betonowej jako dojazd do windy,b) dostawa i montaż windy szpitalnej o napędzie hydraulicznym, o wymiarach światła kabiny 140x240 cm, przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych oraz na łóżkach szpitalnych.1.3. Zapisy dot. równoważności zawarte są w pkt 6 SWZ 1.4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane z robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: czynności fizyczne i obsługa maszyn przy robotach ogólnobudowlanych związanych z remontem budynku oraz robotach elektrycznych. Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

82/2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00308709/01 z dnia: 2021-12-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-12-16 10:00
Po zmianie:
2021-12-30 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-12-16 10:30
Po zmianie:
2021-12-30 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-01-14
Po zmianie:
2022-01-27UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00334610/01 z dnia: 2021-12-29
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-12-30 10:00
Po zmianie:
2022-01-20 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-12-30 10:30
Po zmianie:
2022-01-20 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-01-27
Po zmianie:
2022-02-18UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00018533/01 z dnia: 2022-01-14
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-20 10:00
Po zmianie:
2022-01-31 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-20 10:30
Po zmianie:
2022-01-31 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-18
Po zmianie:
2022-02-28UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00033377/01 z dnia: 2022-01-25
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-01-31 10:00
Po zmianie:
2022-02-14 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-01-31 10:30
Po zmianie:
2022-02-14 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-02-28
Po zmianie:
2022-03-14UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00049256/01 z dnia: 2022-02-07
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-02-14 10:00
Po zmianie:
2022-02-28 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-02-14 10:30
Po zmianie:
2022-02-28 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-03-14
Po zmianie:
2022-03-28UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00065759/01 z dnia: 2022-02-23
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-02-28 10:00
Po zmianie:
2022-03-31 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-02-28 10:30
Po zmianie:
2022-03-31 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-03-28
Po zmianie:
2022-04-29
branża Windy i dźwigi
podbranża windy towarowe, osobowe, platformy
kody CPV 45000000, 45310000
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: windy towarowe, osobowe, platformy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8895706 2022-05-26
godz. 10:00
URZĄD GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Zespołu Oświatowego w Starych Kobiałkach na przedszkole wraz z budową dźwigu osobowego Załącznik nr 1 do SWZOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAP...
8899221 2022-05-27
godz. 11:00
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŁAWIE Wykonanie hydroizolacji wind II - zgodnie z PFU ZOZ/DZP/PN/9/22
8916880 2022-05-30
godz. 12:00
ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O. „„Modernizacja dźwigu towarowo-osobowego zabudowanego w kotłowni bloku numer 10 w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. w Świerżach Górnych” wigu towarowo-osobowego zabudowanego w kotłowni bloku numer...
8914738 2022-06-02
godz. 10:00
KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII Usługa konserwacji, przeglądów i napraw 15 szt. urządzeń dźwigowych, w tym 1 platformy przyschodowej i usługa konserwacji, przeglądów i serwisu 30 szt. drzwi automatycznych Część 1: Usługa ...
8909267 2022-06-02
godz. 10:00
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ SZPITAL POWIATOWY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana kabiny dźwigu osobowego w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Ekonomii...
8916568 2022-06-03
godz. 09:30
11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Przedmiotem zamówienia jest: „Remont dwóch dźwigów osobowo-towarowych (ZUD Warszawa 800 kg/10 osób) w budynku nr 29 w kompleksie wojskowym przy ulicy Dwernickiego 1 w Bydgoszczy”1. Wykonawca...
8915303 2022-06-07
godz. 10:00
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU W WARSZAWIE 1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa istniejącego szybu windowego ze zjazdem do poziomu piwnicy wraz z wymianą dźwigu windowego na nowy w budynku Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecin...
8923323 2022-06-08
godz. 10:00
KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II W KRAKOWIE Konserwacje i naprawy dźwigów szpitalnych: osobowych i towarowych oraz urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych znajdujących się w obiektach Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego...
8929764 2022-06-09
godz. 10:00
POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA Budowa zewnętrznego dźwigu osobowego w budynku „Arcus" PRz Przedmiotem zamówienia jest budowa zewnętrznego dźwigu osobowego, obudowanie zewnętrznych klatek schodowych z robotami towarzysząc...
8926839 2022-06-09
godz. 12:00
POLITECHNIKA ŁÓDZKA Likwidacja barier architektonicznych w budynku A33 Politechniki Łódzkiej - zaprojektuj i wybuduj Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na montażu windy w nowo wykonanym szyb...