Przetarg 9005724 - Modernizacja pomp sieciowych w Elektrociepłowni Siekierki w...

   
Analizuj Zamówienie 9005724 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-06-28
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja pomp sieciowych w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie Numer referencyjny: 22DOZZ168
Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego modernizacji pomp sieciowych w EC Siekierki w Warszawie, zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją oraz spełniającą wymagania techniczne dla dostarczanych urządzeń i elementów Instalacji wskazanych w załączniku nr 1 do Projektowany postanowień Umowy „Wymagania techniczne dostaw”.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego modernizacji pomp sieciowych w EC Siekierki w Warszawie, zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją oraz spełniającą wymagania techniczne dla dostarczanych urządzeń i elementów Instalacji wskazanych w załączniku nr 1 do Projektowany postanowień Umowy „Wymagania techniczne dostaw”.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 126-359929 z dnia 2022-07-04:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/07/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 25/07/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/07/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 25/07/2022
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 05/10/2022
Powinno być:
Data: 22/10/2022
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny i sprzęty inne
kody CPV 50510000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: maszyny i sprzęty inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9110106 2022-08-24
godz. 00:00
BIG FISH GRZEGORZ MATYJASZCZYK zgodnie z treścią zapytania ofertowego Remont UST-209
9105939 2022-08-24
godz. 12:00
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO BEŁCHATÓW W ROGOWCU Zakup części do pojazdów CAT 772G dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy części do pojazdów CAT 772G dla PGE ...
9100684 2022-08-26
godz. 09:00
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. ZAKŁAD LOGISTYKI MATERIAŁOWEJ Dostawy do kopalń JSW S.A. zawiesi i zaczepów trasy kolejki podwieszonej z terminem realizacji 6 miesięcy od daty zawarcia umowy Numer referencyjny: 80/PM/22 Dostawy do kopalń JSW S.A. z...
9107031 2022-08-26
godz. 12:00
PKP CARGOTABOR SP. Z O.O. Licytacja elektroniczna - naprawa prowadników maźnicy Część 1 - Naprawa prowadników maźnicy wg rys. nr 4E073605-1-0 dla PKP CARGO S.A.: 1592 szt.;Część 2 - Naprawa prowadników ma...
9062700 2022-08-30
godz. 09:00
ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA GARNIZONU STOŁECZNEGO JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 Zakup, dostawa i montaż sprzętu poligraficznego dla potrzeb Drukarni Wydawnictw Specjalnych będącej na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 6021. Numer referencyjny: 42/2022/PN/Szkol i KO...
9109538 2022-08-30
godz. 10:00
POLKOWICKA DOLINA RECYKLINGU SP. Z O.O. „Dostawa fabrycznie nowego mobilnego przesiewacza bębnowego dla Zakładu Gospodarki Odpadami.” Określenie zamówienia wg CPV: 43411000-7 Maszyny sortujące i przesiewające I. Dane te...
9110765 2022-08-30
godz. 13:00
LUMAG SP. Z O.O. Amortyzator
9067962 2022-08-30
godz. 23:59
ORING-GUMY MAŁGORZATA ANETA MATYJA Prace badawczo-rozwojowe w zakresie rozwoju technologii przyrostowych oraz komercjalizacja wyników prac przez ORING-GUMY Małgorzata Aneta Matyja Zakup i dostawa 1 kompletu garnetu ściern...
9092862 2022-09-06
godz. 23:59
PAGED LABTECH SP. Z O.O. Utworzenie centrum badawczo- rozwojowego Paged LabTech celem rozwoju innowacyjnych płyt drewnopochodnych Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa poniższych sprzętów, wraz ...
9109729 2022-09-13
godz. 10:00
UNIWERSYTET OPOLSKI D/49/2022 - Zakup aparatury NIEzbędnej do realizacji agendy badawczej projektu unijnego Międzynarodowe Centrum Badawczo – Rozwojowe UO na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno - spożywczeg...