Przetarg 9953811 - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ...

   
Analizuj Zamówienie 9953811 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-20
przedmiot ogłoszenia
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 61 NA TERENIE GMINY JABŁONNA

1. Przedmiotem zamówienia jest modern
izacja oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej nr 61 na terenie Gminy Jabłonna, polegająca na wymianie 209 szt. opraw oświetlenia drogowego zgodnie z projektem technicznym.2. Przedmiot zamówienia obejmuje min:a) demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego,b) utylizacja opraw oświetlenia drogowego i źródeł światła,c) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego,d) wykonanie niezbędnych prac elektroenergetycznych związanych z wymianą opraw,e) wykonanie pomiarów ochronnych,f) sporządzenie pomiarów natężenia oświetlenia, g) sporządzenie dokumentacji powykonawczej,h) opracowanie dokumentacji czasowej organizacji ruchu.Należy zastosować się do wytycznych wskazanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie wprowadzenie czasowej organizacji ruchu lub wykorzystać w uzgodnieniu z Rejonem GDDKiA zatwierdzony projekt COR Z.2.4081.1.Z.11-24.2023.

ZP.271.1.34.2023
branża Energoelektryczna
podbranża oświetlenie, urządzenia, materiały
kody CPV 31520000, 31527200, 45316110
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: oświetlenie , urządzenia, materiały

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10536140 2024-05-31
godz. 23:59
Dolnośląskie Wykonanie instalacji elektrycznych na działce w Świdnicy przy ulicy Kazimierza Odnowiciela 13 dz. nr 18/3, Obręb Zawiszów, zgodnie z dokumentacją projektową i ostateczną decyzją o po...
10531378 2024-06-03
godz. 09:00
Świętokrzyskie Budowa drogi wraz z oświetleniem ulicy Św. Ojca Pio w Domaszowicach oraz budowa budynku wielofunkcyjnego z OZE w Masłowie Drugim Część 1: Część nr 1: „Budowa drogi wraz z oświet...
10497872 2024-06-03
godz. 23:59
Śląskie Niniejszym zwracamy się z prośbą o złożenie oferty handlowej na zakupu, dostawy, montażu modułów do budowy linii demonstracyjnej do produkcji profili spawanych laserem wraz z konfigu...
10552190 2024-06-06
godz. 11:00
Opolskie Opracowanie dokumentacji i realizacja robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” został określony za pomocą Programu Funkcjonalno-Użytkowego pn. „Rewitalizacja Zabytkoweg...
10558314 2024-06-07
godz. 09:30
Mazowieckie Remont oświetlenia zewnętrznego terenu oraz wewnętrznego przy ul. Janusza Kusocińskiego w Szczecinie. Część 1: Remont oświetlenia zewnętrznego terenu oraz wewnętrznego przy ul. Ja...
10551103 2024-06-14
godz. 09:00
Mazowieckie WYKONANIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO W BUDYNKACH NR 61 I 80 W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wykonanie do...
10534774 2024-06-17
godz. 10:00
Opolskie Wymiana opraw oświetleniowych na terenie gminy Gorzów Śląski 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 Ustawy.2. Zamówienie jest zamów...
10520335 2024-06-17
godz. 10:00
Wielkopolskie Dostawa aparatury lokalizacyjnej do linii kablowych SN i nn wraz z zabudową na nowym pojeździe o DMC 3,5t w 2024 r- 1 szt
10527308 2024-06-17
godz. 23:59
Zachodniopomorskie ROBOTY REMONTOWE I BUDOWLANE: Demontaż stolarki aluminiowej sali restauracyjnej m2 25,00 Demontaż drzwi wejścia na korytarz m2 8,00 Wykonanie ścianki GK 15cm podwójnej z izolacją termi...
10341243 2026-03-20
godz. 23:59
Mazowieckie DSZ.D.DS.5.2024 Dynamiczny System Zakupów na dostawy materiałów do konserwacji i remontów PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: