Przetarg 7523872 - Modernizacja odcinka infrastruktury Górnośląskiej Kolei...

   
Analizuj Zamówienie 7523872 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-08
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja odcinka infrastruktury Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej na odcinku Gminy Bytom
Numer referencyjny: PA.271.1.11.
2020

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji linii kolejowej Bytom Karb Wąskotorowy – Sucha Góra na odcinkach wskazanych w dokumentacji technicznej
Zamawiający informuje, że naprawy infrastruktury należy dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi oraz instrukcją wewnętrzną zarządcy infrastruktury „WD-1 instrukcja utrzymania i eksploatacji nawierzchni kolejowej wąskotorowej”. Z uwagi, że prace będą wykonywane podczas normalnego ruchu kolei, kolejność wykonania napraw oraz terminy zamknięć należy uzgodnić
z przedstawicielem zamawiającego tj. zarządcą infrastruktury Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych z siedzibą w Bytomiu przy ul. Reja – Parowozownia.
Materiały z demontażu Wykonawca zeskładuje w miejscu wskazanym przez zarządcę infrastruktury. Na etapie realizacji Wykonawca odpowiada za wszystkie prowadzone prace na terenie budowy. Ponadto Wykonawca przeprowadzi wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia i odbiory. W trakcie prowadzenia robót wykonawczych wszystkie przełączenia instalacji, wyłączenia z eksploatacji należy wcześniej uzgadniać z upoważnionym przedstawicielem inwestora w celu zminimalizowania niedogodności wynikających z prowadzonych prac. Złom z demontażu, podkłady oraz kruszywo pozostają do zagospodarowania po stronie zarządcy infrastruktury. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540108073-N-2020 z dnia: 2020-06-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data:2020-06-29, godzina:9:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data:2020-07-02, godzina:9:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540115393-N-2020 z dnia: 2020-07-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-07-02, godzina: 9:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-07-06, godzina: 9:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540118560-N-2020 z dnia: 2020-07-04
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data:2020-07-06, godzina:9:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data:2020-07-08, godzina:9:00
branża Drogownictwo
podbranża linie kolejowe, tramwajowe
kody CPV 45234116
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się