Przetarg 8316154 - Modernizacja obecnie używanego oprogramowania wraz z...

   
Analizuj Zamówienie 8316154 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-08-06
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja obecnie używanego oprogramowania wraz z rozbudową infrastruktury sprzętowej oraz uruchomieniem e-usług w Kliniczn
ym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie Numer referencyjny: ZP.261.3.INF.2021, Postępowanie nr 49
1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja obecnie używanego oprogramowania wraz z rozbudową infrastruktury sprzętowej oraz uruchomieniem e-usług w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, która jest realizowana w ramach projektu „E-usługi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) modernizację zasobów sprzętowych, zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania, 2) zakup lub wykonanie, instalację i wdrożenie oprogramowania,
3. Szczegółowy zakres zamówienia, zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia).
4. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu TAKiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja obecnie używanego oprogramowania wraz z rozbudową infrastruktury sprzętowej oraz uruchomieniem e-usług w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, która jest realizowana w ramach projektu „E-usługi w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) modernizację zasobów sprzętowych, zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym: Zasilacz awaryjny - wymiana baterii - Szt. 1 Firewall - Szt. 1 Centralnym system logów - Szt. 1 Przełącznik sieci LAN – CORE - Szt. 4 Przełącznik sieci LAN – IDF - Szt. 30 Rozbudowa serwerów pod wirtualizację [kości RAM] - Szt. 32 Serwer bazy danych - Szt. 2 Macierz dyskowa Obudowa - Szt. 1 Kontroler SAN - Szt. 2 Dysk SSD o pojemności co najmniej 3,8TB - Szt. 24 Macierz dyskowa - rozbudowa Dodatkowa półka 24 sloty - dyski 2,5"- Szt. 1 Dodatkowa półka 12 sloty - dyski 3,5" - Szt. 1 Dysk SSD o pojemności co najmniej 960 MB - Szt. 18 Dysk SAS o pojemności co najmniej 1,8TB - Szt. 6 Dysk SATA o pojemności co najmniej 10TB - Szt. 12 Biblioteka taśmowa - Szt. 1 Skaner - Szt. 30 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem - Szt. 30 Asysta stanowiskowa (część sprzętowa) - godz. 80 Instalacja i konfiguracja (część sprzętowa) [godz.] - godz. 500 2) zakup lub wykonanie, instalację i wdrożenie oprogramowania, w tym: OPROGRAMOWANIE DZIEDZINOWE - rozbudowa/modernizacja (moduły) Serwer aplikacji [licencja ilość serwerów aplikacji] - szt. 5 Moduł eWyniki open - 1 Moduł eArchiwum open-1 Moduł eSkan open-1 Moduł Zarządzanie Dokumentacją Medyczną open -1 Moduł Integracji Obrazowych Urządzeń Diagnostycznych open-1 Moduł Udostępnienia Dokumentacji Obrazowej open - 1 Moduł do obrazowania open - 1 Baza danych - szt. 8 Analiza przedwdrożeniowa - godz. 300 Wdrożenie - godz. 1000 Migracja danych – godz. 100 Asysty stanowiskowe - godz. 300 Integracja z RCIM - szt. 1 Szyna danych - szt. 1 Broker - szt. 1 Moduł uwierzytelnienia - szt. 1 Moduł komunikacyjny - szt. 1 Portal WWW - szt. 1 System operacyjny - szt. 2 Oprogramowanie backup i archiwizacji danych - szt. 1 Oprogramowanie do wirtualizacji - szt. 1 4. Gwarancja: Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości na okres minimalny na zasadach szczegółowo określonych w załączniku NR 1 do SWZ. 5. W punkcie II.2.7 ze względu na program podano: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Koniec: 15.12.2022r., winno być: Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie 400 dni kalendarzowych, jednak nie później niż do 15.12.2022r., z zastrzeżeniem obowiązku wykonania poszczególnych etapów zamówienia. Zamawiający, zgodnie z zapisami wniosku o dofinasowanie i regulaminu konkursu zmuszony jest zakończyć projekt w ciągu 24 m-cy od daty podpisania umowy o dofinansowanie. Jednocześnie zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie termin ukończenia projektu to 31.12.2022 r. Stąd konieczne jest podanie dat w zakresie etapu 7, a tym samym podanie terminu wykonania całego zadania jako konkretnej daty.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 169-441977 z dnia 2021-09-01:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Data: 15/12/2021
Powinno być:
Data: 15/12/2022
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/09/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 20/09/2021
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 06/12/2021
Powinno być:
Data: 18/12/2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 176-457410 z dnia 2021-09-10:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 06/12/2021
Powinno być:
Data: 19/12/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/09/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 21/09/2021
Czas lokalny: 10:30
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża komputery, serwery, usługi informatyczne, urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, oprogramowanie komputerowe
kody CPV 30200000, 32413100, 45310000, 48000000, 48820000, 51000000, 72000000, 72220000, 72246000, 72263000, 72265000, 72266000, 72268000, 72322000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się