Przetarg 9940477 - Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (montaż pomp...

   
Analizuj Zamówienie 9940477 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-14
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (montaż pomp ciepła) w budynkach admin. przez Lasy Miejskie Warszawa przy ulicy Kor
kowej 170a, Korkowej 170, Rydzowej 1a oraz Dziwożony 15 w Warszawie.

Część 1: 1. Cześć I: Montaż pompy ciepła przy ul. Korkowej 170a zgodnie z PFU.2. Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (montaż pomp ciepła) w budynkach administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa przy ulicy Korkowej 170a, Korkowej 170, Rydzowej 1a oraz Dziwożony 15 w Warszawie”3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w załączniku nr 1a do SWZ Opisie Przedmiotu Zamówienia, załączniku 1 do SWZ Programie Funkcjonalno-Użytkowym, załączniku 1b do SWZ Audycie efektywności energetycznej budynku siedziby przy ul. Korkowej 170A, załączniku 1c do SWZ Audycie energetycznym leśniczówki przy ul. Korkowej 170, załączniku 1d do SWZ Audycie efektywności energetycznej budynku CEPL przy ul. Rydzowej 1A, załączniku 1e do SWZ Audycie efektywności energetycznej budynku leśniczówki przy ul. Dziwożony 15 oraz Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2a, 2b, 2c oraz 2d do SWZ.

Część 2: 1. Cześć II: Montaż pompy ciepła przy ul. Korkowej 170 zgodnie z PFU. 2. Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (montaż pomp ciepła) w budynkach administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa przy ulicy Korkowej 170a, Korkowej 170, Rydzowej 1a oraz Dziwożony 15 w Warszawie”3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w załączniku nr 1a do SWZ Opisie Przedmiotu Zamówienia, załączniku 1 do SWZ Programie Funkcjonalno-Użytkowym, załączniku 1b do SWZ Audycie efektywności energetycznej budynku siedziby przy ul. Korkowej 170A, załączniku 1c do SWZ Audycie energetycznym leśniczówki przy ul. Korkowej 170, załączniku 1d do SWZ Audycie efektywności energetycznej budynku CEPL przy ul. Rydzowej 1A, załączniku 1e do SWZ Audycie efektywności energetycznej budynku leśniczówki przy ul. Dziwożony 15 oraz Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2a, 2b, 2c oraz 2d do SWZ.

Część 3: 1. Część III: Montaż pompy ciepła przy ul. Rydzowej 1a zgodnie z PFU.2 . Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (montaż pomp ciepła) w budynkach administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa przy ulicy Korkowej 170a, Korkowej 170, Rydzowej 1a oraz Dziwożony 15 w Warszawie”3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w załączniku nr 1a do SWZ Opisie Przedmiotu Zamówienia, załączniku 1 do SWZ Programie Funkcjonalno-Użytkowym, załączniku 1b do SWZ Audycie efektywności energetycznej budynku siedziby przy ul. Korkowej 170A, załączniku 1c do SWZ Audycie energetycznym leśniczówki przy ul. Korkowej 170, załączniku 1d do SWZ Audycie efektywności energetycznej budynku CEPL przy ul. Rydzowej 1A, załączniku 1e do SWZ Audycie efektywności energetycznej budynku leśniczówki przy ul. Dziwożony 15 oraz Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2a, 2b, 2c oraz 2d do SWZ.

Część 4: 1. Część IV: Montaż pompy ciepła przy ul. Dziwożony 15 zgodnie z PFU.2. Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (montaż pomp ciepła) w budynkach administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa przy ulicy Korkowej 170a, Korkowej 170, Rydzowej 1a oraz Dziwożony 15 w Warszawie”3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są w załączniku nr 1a do SWZ Opisie Przedmiotu Zamówienia, załączniku 1 do SWZ Programie Funkcjonalno-Użytkowym, załączniku 1b do SWZ Audycie efektywności energetycznej budynku siedziby przy ul. Korkowej 170A, załączniku 1c do SWZ Audycie energetycznym leśniczówki przy ul. Korkowej 170, załączniku 1d do SWZ Audycie efektywności energetycznej budynku CEPL przy ul. Rydzowej 1A, załączniku 1e do SWZ Audycie efektywności energetycznej budynku leśniczówki przy ul. Dziwożony 15 oraz Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2a, 2b, 2c oraz 2d do SWZ.

LM-W.ZP.260.14.2023
branża Ciepłownictwo i gaz, Energia odnawialna (OZE)
podbranża instalacje grzewcze, pompy ciepła
kody CPV 42511110, 45331000, 45331110, 71320000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: instalacje grzewcze , pompy ciepła

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10111662 2023-12-04
godz. 12:00
POWIATOWY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ADAMA STARZEŃSKIEGO W PŁAZIE Remont instalacji wodnej z.w., c.w.u, cyrkulacji w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie.
10097542 2023-12-05
godz. 14:00
OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ wykonanie prac instalacyjnych związanych z wymianą zaworów podpionowych na instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych położonych w Opolu przy ul. 1 Maja 10-12, Dub...
10101035 2023-12-08
godz. 09:00
NADLEŚNICTWO MILICZ Modernizacja kotłowni w budynkach Nadleśnictwa Milicz Część 1: Przedmiotem zamówienia jest wymiana źródła ciepła wraz z robotami niezbędnymi towarzyszącymi tej inwestycji, w budynkach Nadle...
10119490 2023-12-08
godz. 10:00
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI W OLEŚNICY Obsługa awarii instalacji co i wod-kan w MOKIS 2024. Przedmiotem zamówienia jest odpłatne świadczenie usług przez Wykonawcę w zakresie: Wykonywania konserwacji i drobnych napraw instalacji c...
10069640 2023-12-11
godz. 09:00
AMW SINEVIA SP. Z O.O. Obsługa instalacji grzewczych - SVA/U/4620-87/2023: Wykonanie usługi serwisowo-konserwacyjnej i usuwanie zaistniałych awarii dla kotłowni olejowych, gazowych oraz węzłów cieplnych zlokalizow...
10118410 2023-12-12
godz. 14:00
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. Instalacje testowe CWU i CO na stacjach paliw z zastosowaniem powietrznej pompy ciepła Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu postępowania nr PKN/2/004442/23, dotyczącego wykonania ins...
10114916 2023-12-13
godz. 09:00
URZĄD DZIELNICY BIELANY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego 8 w Warszawie. 1. Informacje ogólne Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule...
10076899 2023-12-13
godz. 23:59
KRAKODLEW S.A. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elementów składowych instalacji odzysku ciepła z wybitej masy formierskiej, wytwarzanej na bazie piasku kwarcowego i żywic furanowych. Elementy sk...
10124851 2023-12-18
godz. 12:00
GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych przy ul. R. Traugutta 8 m 6, 8, 11, ul. R. Traugutta 10 m 16, 19, 20, 26 oraz ul. R. Traugutta 12 m 1, 10, 11. Część 1: Zadanie (Część) 1 Z...
10118807 2023-12-21
godz. 12:00
PGNIG TERMIKA S.A. Wykonanie remontu wymienników ciepła w Elektrociepłowni Pruszków