Przetarg 7711431 - Modernizacja i rozbudowa Centralnego Ośrodka Wirtualizacji...

   
Analizuj Zamówienie 7711431 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-09-23
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja i rozbudowa Centralnego Ośrodka Wirtualizacji Wydziałów Ksiąg Wieczystych (COW WKW) sądów apelacji rzeszowskiej
Numer referencyjny: F-271-64/2020
Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja i rozbudowa Centralnego Ośrodka Wirtualizacji Wydziałów Ksiąg
Wieczystych (COW WKW) sądów apelacji rzeszowskiej. Urządzenia i oprogramowanie do wirtualizacji WKW sądów apelacji rzeszowskiej, wchodzące w skład przedmiot
nin. postępowania: 1. Macierz z dostępem blokowym WKW – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotowego urządzenia znajduje się w
Załączniku nr 1.1 do SIWZ. 2. Przełącznik sieciowy zarządzany rack L2 typ LAN WKW – 2 szt.
Szczegółowy opis przedmiotowego urządzenia znajduje się w Załączniku nr 1.2 do SIWZ
.3. Przełącznik sieciowy zarządzany rack L2 typ SAN WKW – 2 szt.
Szczegółowy opis przedmiotowego urządzenia znajduje się w Załączniku nr 1.3 do SIWZ.
4. Szafa informatyczna wraz z modułami PDU i okablowaniem – 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotowego urządzenia znajduje się w Załączniku nr 1.5 do SIWZ
.5. System wykonywania backupu z deduplikacją danych – 1 szt.
Szczegółowy opis systemu znajduje się w Załączniku nr 1.4 do SIWZ
.6. Wdrożenie metro-klastra oraz redundancji środowiska Centralnego Ośrodka Wirtualizacji Wydziałów Ksiąg
Wieczystych sądów apelacji rzeszowskiej – 1 szt. Szczegółowy opis wdrożenia znajduje się w Załączniku nr 1.6 do SIWZ
.Podstawowe środowisko funkcjonuje w II Oddziale Informatycznym Sądu Apelacyjnego
w Rzeszowie z siedzibą w Krośnie, ul. Kletówki 27a, 38-400 Krosno. Zapasowe środowisko serwerowo-macierzowe, będące przedmiotem zamówienia, które będzie częścią metroklastra COW WKW docelowo ma funkcjonować w Sądzie Rejonowym w Krośnie, ul. Sienkiewicza 12, 38-400
Krosno w serwerowni, która mieści się w odległości około 15m od punktu dostępowego do głównego węzła światłowodowego sieci WAN. Jeżeli do czasu rozstrzygnięcia niniejszego postępowania Zamawiający nie będzie miał możliwości zapewnić
odpowiedniego połączenia światłowodowego między budynkiem przy ul. Kletówki 27A a budynkiem Sądu Rejonowego w Krośnie przy ul. Sienkiewicza 12 (tj. min. 8 ciemnych włókien światłowodowych jedno modowych SM na 4 połączenia duplexowe, po 2 dla sieci LAN i SAN nie przekraczających 10 km trasy światłowodowej) to zapasowe środowisko zostanie uruchomione w serwerowni zapasowej w budynku przy ul. Kletówki 27a w Krośnie. Wszystkie urządzenia techniczne oraz oprogramowanie należy dostarczyć do II Oddziału Informatycznego
Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z siedzibą w Krośnie: ul. Kletówki 27a, 38-400 Krosno. Jeżeli do czasu rozstrzygnięcia niniejszego postępowania Zamawiający uruchomi odpowiednie łącze światłowodowe
umożliwiające wykonanie metro-klastra w dwóch różnych lokalizacjach, wtedy wszystkie urządzenia techniczne oraz oprogramowanie należy dostarczyć do Sądu Rejonowego w Krośnie, ul. Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno. Uwaga: Docelowo, jeżeli warunki techniczne dotyczące połączenia światłowodowego między lokalizacjami
zostaną spełnione po uruchomieniu zapasowego środowiska COW WKW, to uruchomione środowisko zapasowe zostanie przeniesione do Sądu Rejonowego
w Krośnie, ul. Sienkiewicza 12, w ramach wsparcia powdrożeniowego, zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy – Załączniku nr 8 do SIWZ. Zestawienie parametrów technicznych i funkcjonalnych wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz zestawieniem asortymentowo-ilościowym przedstawia Załącznik nr 1 będący jednocześnie formularzem asortymentowo-cenowym oraz Załącznik nr 1.1–1.6 do niniejszej SIWZ.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe
kody CPV 30236000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się