Przetarg 9938218 - Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Przydonicy w...

   
Analizuj Zamówienie 9938218 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-13
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Przydonicy w gminie Gródek nad Dunajcem – instalacja CO i kotłownia

1. Nazwa zam
ówienia: Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Przydonicy w gminie Gródek nad Dunajcem – instalacja CO. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty:2.1. Demontaż grzejników, rur stalowych oraz kotła gazowego z osprzętem kotłowni,2.2. Montaż nowego kotła grzewczego kondensacyjnego w systemie kaskadowym wraz z osprzętem, rozruch kotłowni, 2.3. Montaż grzejników oraz rur instalacyjnych z armaturą, 2.4. Przeprowadzenie prób, badań i sprawdzeń,2.5. Montaż liczników ciepła,2.6. Roboty towarzyszące i wykończeniowe (w szczególności: przebicie otworów, uzupełnienie tynków z malowaniem), 3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SWZ - dokumentacja techniczna składająca się z następujących opracowań:3.1. Dokumentacja projektowa, 3.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,3.3. Przedmiar robót.

IZP.271.14.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00414692/01 z dnia: 2023-09-26
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-28 12:00
Po zmianie:
2023-10-05 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-28 12:15
Po zmianie:
2023-10-05 12:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-27
Po zmianie:
2023-11-03


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00425959/01 z dnia: 2023-10-03
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia Przed zmianą:
1. Nazwa zamówienia: Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Przydonicy w gminie Gródek nad Dunajcem – instalacja CO.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty:
2.1. Demontaż grzejników, rur stalowych oraz kotła gazowego z osprzętem kotłowni,
2.2. Montaż nowego kotła grzewczego kondensacyjnego w systemie kaskadowym wraz z osprzętem, rozruch kotłowni,
2.3. Montaż grzejników oraz rur instalacyjnych z armaturą,
2.4. Przeprowadzenie prób, badań i sprawdzeń,
2.5. Montaż liczników ciepła,
2.6. Roboty towarzyszące i wykończeniowe (w szczególności: przebicie otworów, uzupełnienie tynków z malowaniem),
3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SWZ - dokumentacja techniczna składająca się z następujących opracowań:
3.1. Dokumentacja projektowa,
3.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
3.3. Przedmiar robót.
Po zmianie:
1. Nazwa zamówienia: Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Przydonicy w gminie Gródek nad Dunajcem – instalacja CO.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty:
2.1. Demontaż grzejników, rur stalowych oraz kotłów gazowych z osprzętem kotłowni (w tym istniejącym podgrzewaczem CWU),
2.2. Montaż nowych kotłów grzewczych kondensacyjnych w systemie kaskadowym wraz z osprzętem i zasobnikiem CWU, rozruch kotłowni,
2.3. Montaż grzejników oraz rur instalacyjnych z armaturą,
2.4. Przeprowadzenie prób, badań i sprawdzeń,
2.5. Montaż liczników ciepła,
2.6. Roboty towarzyszące i wykończeniowe (w szczególności: przebicie otworów, uzupełnienie tynków z malowaniem),
3. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SWZ - dokumentacja techniczna składająca się z następujących opracowań:
3.1. Dokumentacja projektowa
3.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
3.3. Przedmiar robót (materiał pomocniczy do wyceny ofert).
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-10-05 12:00
Po zmianie:
2023-10-11 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-10-05 12:15
Po zmianie:
2023-10-11 12:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-11-03
Po zmianie:
2023-11-09
branża Ciepłownictwo i gaz
podbranża instalacje grzewcze, kotłownie
kody CPV 45111300, 45331100, 45331110, 45410000, 45442100
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: instalacje grzewcze , kotłownie

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10115340 2023-12-05
godz. 12:00
4 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Wymiana kotła c.o. w budynku nr 1 WCR w Kędzierzynie - Koźlu.
10124966 2023-12-06
godz. 14:04
OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W OLSZTYNIE D/Kw-RB.2233.70.2023.AG Wykonanie okresowych przeglądów urządzeń kotłowni na terenie Zakładu Karnego w Barczewie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Przeglądy okresowe urządzeń kotłowni (zakres zgodn...
10124603 2023-12-07
godz. 10:00
DOM DZIECKA W SIEDLISZCZU Przegląd i konserwacja kotłowni w Domu Dziecka w Siedliszczu
10120676 2023-12-07
godz. 14:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W ŁODZI wykonania naprawy instalacji centralnego ogrzewania na poziomie piwnicy w KPP Wieluń przy ul. Warszawskiej 22A PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 robota budowlana
10110619 2023-12-08
godz. 10:00
17 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W KOSZALINIE Usługa konserwacyjna urządzeń i instalacji kotłowni gazowych, olejowych, elektrycznych oraz węzłów cieplnych (3 zadania). Część 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacj...
10125659 2023-12-08
godz. 12:00
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JERZYKOWIE Świadczenie usług serwisowych kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie, przy ul. Spokojnej 3. 2. Oferent zobowiązuje się do wykonywania następujących prac kons...
10083385 2023-12-08
godz. 14:00
CIEPŁOWNIA ŁAŃCUT SP. Z O.O. Budowa kotła wodnego opalanego biomasą o mocy nominalnej 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w Ciepłowni Łańcut Sp. z o.o.
10125309 2023-12-13
godz. 10:00
ENERGA ELEKTROWNIE OSTROŁĘKA S.A. EEO/09/05/2023 - Remont kotła OP-650 nr 3 wraz z urządzeniami pomocniczymi -
10076899 2023-12-13
godz. 23:59
KRAKODLEW S.A. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elementów składowych instalacji odzysku ciepła z wybitej masy formierskiej, wytwarzanej na bazie piasku kwarcowego i żywic furanowych. Elementy sk...
10092447 2023-12-20
godz. 12:00
PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. Sukcesywne dostawy części zamiennych do wentylatorowych młynów węglowych (MWK8 i MWK16) kotłów nieblokowych w Energii Ciepła S.A.-Oddział Wybrzeże