Przetarg 9954669 - Modernizacja dróg- wykonanie nakładki bitumicznej na ul....

   
Analizuj Zamówienie 9954669 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-21
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja dróg- wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Spadzistej, Norwida, Pochyłej i os. Pawlikowskiego 5.

Wykonanie nakład
ki bitumicznej na ul. Spadzistej, Norwida, Pochyłej i os. Pawlikowskiego 5.Zakres robót:- wytyczenie przebiegu tras dróg przed i po wykonaniu zadania;- wykonanie prac rozbiórkowych m.in. rozbiórki istniejących krawężników; frezowanie nawierzchni asfaltowych.- oczyszczenie nawierzchni z kruszywa;- profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa klińcem dolomitowym;-ułożenie warstwy wiążącej z AC 16W na gorąco przy pomocy rozściełacza oraz zawałowanie walcem ułożonej warstwy; - ułożenie nawierzchni z AC 11S na gorąco przy pomocy rozściełacza oraz zawałowanie walcem ułożonej warstwy;- wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego grubości 10 cm;- humusowanie wraz z obsianiem trawą terenów przyległych;- porządkowanie terenu;- w przypadku kolizji z armaturą techniczną tj. włazów studni kanalizacji sanitarnej lub deszczowej oraz kratek ściekowych, zaworów wodomierzowych, gazowych należy wyregulować je do wysokości umożliwiającej spływ wody deszczowej.

ZP.271.2.16.2023
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, organizacja ruchu drogowego
kody CPV 34922100, 45000000, 45111200, 45112700, 45233142, 45233222
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , organizacja ruchu drogowego

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10133519 2023-12-21
godz. 10:00
URZĄD GMINY KAMIONKA 4.1. Przedmiotem zamówienia zadanie pn. Budowa drogi gminnej nr 103272L w Siedliskach.4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę odcinka drogi gminnej nr 103272L długości ok. 990 m o ...
10132896 2023-12-21
godz. 11:00
URZĄD GMINY LIMANOWA Remont drogi gminnej nr 340480K Stara Wieś – Pożary - Słopnice w km od 0+014 do 1+381 w miejscowości Stara Wieś, Gmina Limanowa 1) Przedmiotem zamówienia jest remont drogi nr 340480K Stara ...
9659620 2023-12-21
godz. 11:30
URZĄD MIASTA I GMINY OLSZTYN Budowa drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do działki nr 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury techniczn...
10079101 2023-12-22
godz. 08:00
KATOWICKIE INWESTYCJE S.A. UKŁAD DROGOWY DLA OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ STADIONU MIEJSKIEGO W KATOWICACH
10133942 2023-12-22
godz. 09:00
URZĄD MIASTA SUWAŁKI 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn: „Budowa ulicy Zbigniewa Herberta w Suwałkach wraz z budową infrastruktury technicznej”.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawie...
10089594 2023-12-22
godz. 10:00
DĘBINA SP. Z O.O. Zakup i dostawa kruszyw do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec Wielki – Bagny i nr 1245B a odc. DW 670 – Harasimowicze i przebudow...
10134355 2023-12-22
godz. 10:00
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie „zaprojektuj i zbuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie bezpiecznego i wygodnego dostępu do parku przy ul. Bliźniąt w Gdańsku – budow...
10138360 2023-12-22
godz. 10:00
URZĄD GMINY BARUCHOWO Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 191006C w miejscowości Lubaty1.1. Początek odcinka drogi rozpoczyna się na km 1+505, a zakończenie odcinka znajduje się w km 2+260. Tr...
10124477 2023-12-22
godz. 12:00
URZĄD GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wielopole Skrzyńskie poprzez przebudowę dróg Część 1: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowi...
10137253 2024-01-02
godz. 11:00
URZĄD MIASTA STARACHOWICE Część 1 „Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej ulepszonej w mieście Starachowice...” Część 2 „Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w mieście Staracho...