Przetarg 7667473 - „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kłoczew”...

   
Analizuj Zamówienie 7667473 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-08-31
przedmiot ogłoszenia
„Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kłoczew”
Numer referencyjny: ZP.271.1.12.2020

1. Przedmiotem zamówienia je
st modernizacja dróg gminnych w Gminie Kłoczew na następujących odcinkach:
1.1. Stryj (dz. geod. nr 537) – dł. odcinka 495 m,
1.2. Wola Zadybska (dz. geod. nr 210) – dł. odcinka 240 m,
1.3. Nowe Zadybie (dz. geod. nr 473) – Stryj (dz. geod. nr 429) dł. odcinka 800 m,
1.4. Kłoczew, ul. Zamłynie (dz. geod. nr 1202) – dł. odcinka 990 m,
1.5. Gózd (dz. geod. nr 441) – dł. odcinka 400 m,
1.6. Gózd (dz. geod. nr 362) – dł. odcinka 35 m.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają uproszczona dokumentacja projektowa, przedmiary robót, które są wyłącznie materiałem pomocniczym, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233140, 45233220, 45233222
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się