Przetarg 10080844 - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku w ramach...

   
Analizuj Zamówienie 10080844 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-14
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku w ramach zadania „Remont I i II piętra Urzędu Miejskiego w Toszku" dofinansowanego
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja 1

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Toszku znajdującego się przy ulicy Bolesława Chrobrego 2, zlokalizowanego na działce nr 1103/97. Obiekt jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego pod numerem A-377/60 z dnia 10 marca 1960 r. 2. Zakres robót obejmuje w szczególności:1) modernizację korytarzy (I i II piętra), klatek schodowych (pomiędzy: parterem i I piętrem, I i II piętrem oraz II piętrem i poddaszem) oraz pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Toszku na I i II piętrze Urzędu), w tym:a) rozebranie istniejących posadzek PCV,b) skucie płytek podłogowych na korytarzach,c) ułożenie nowej posadzki z płytek,d) wykonanie cokołów,e) wykonanie dla schodów nowych stopni i podstopnic,f) wyburzenie progów w drzwiach,g) poszerzenie oraz powiększenie otworów drzwiowych,h) zamurowanie części otworów drzwiowych,i) obniżenie otworów drzwiowych,j) malowanie ścian i sufitów,k) wymianę drzwi wewnętrznych z ościeżnicami,l) wymianę drewnianych poręczym) demontaż oraz montaż nowych barierek na poziomie spoczników klatek schodowych,n) wymianę parapetów na klatkach schodowych,o) wymianę instalacji elektrycznej,p) modernizację instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników,2) wymianę bram wraz z remontem elewacji budynku gospodarczego, w tym:a) wymianę bram drewnianych, b) wymianę okien,c) remont krat okiennych i ściennych,d) remont elewacji budynku gospodarczego,e) wymianę przewodu spalinowego agregatu,f) wymianę nawierzchni wewnętrznego dziedzińca,g) wykonanie oświetlenia terenu,h) montaż automatyki sterowania bramami,i) wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie: oświetlenia, systemu automatyki bram;3) wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego, sygnalizacji pożaru i oddymiania (nie dotyczy parteru i piwnic - w tym zakresie instalacje zostały wykonane), w tym:a) montaż i podłączenie oświetlenia awaryjnego,b) montaż i podłączenie czujek dymu,c) montaż i podłączenie ręcznych ostrzegaczy pożarowych,d) montaż i podłączenie sygnalizatorów głosowo akustycznych,e) montaż i podłączenie okablowania.3. Zakres i sposób wykonania robót opisany jest dokumentacją techniczną zatwierdzoną decyzją pozwolenia na budowę nr 300/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. oraz decyzją nr 1233/21 z dnia 1 grudnia 2021 r., pozwoleniem konserwatorskim nr K/1117/2021, pozwoleniem konserwatorskim nr 311/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmienionym decyzją K/1168/2021 z dnia 2 listopada 2021 r., pozwoleniem konserwatorskim nr K/1033/2023 z dnia 11 września 2023 r.4. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy w sposób nie kolidujący z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego w Toszku, a wykonywanie robót możliwe będzie: 1) od poniedziałku do piątku – w godzinach od 7:00 do 21:00;2) w soboty w godzinach od 7:00 do 15.00 – jedynie po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego o tym fakcie, na co najmniej 3 (trzy) dni przed planowaną pracą w sobotę i uzyskaniu zgody od uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.Zamawiający szczegółowo opisał przedmiot zamówienia za pomocą następujących dokumentów: • Opisu Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami (załącznik nr 2 do SWZ),• Projektowanych Postanowień Umowy (załącznik nr 3 do SWZ),

ZRP.271.28.2023
branża Budowlana - obiekty, Ciepłownictwo i gaz, Energoelektryczna, Ochrona
podbranża obiekty zabytkowe, instalacje grzewcze, instalacje wewnętrzne, sprzęt i instalacje p-poż
kody CPV 31518200, 31625200, 45110000, 45210000, 45262300, 45262500, 45310000, 45331100, 45343000, 45410000, 45420000, 45421000, 45421130, 45430000, 45431000, 45453000, 90511000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty zabytkowe , instalacje grzewcze , instalacje wewnętrzne , sprzęt i instalacje p-poż

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10272774 2024-03-07
godz. 08:00
Lubelskie Remont, renowacja dawnego domu modlitwy, następnie kościoła ewangelickiego (kat. X) usytuowanego na działce nr ew. 3/3 w miejscowości Cyców Kolonia Druga, gmina Cyców - Etap 1Szczegó...
10246667 2024-03-08
godz. 00:00
Śląskie na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Odtworzenie wnętrza Kościoła Paraf oraz remontem części dachu którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000,00 zł netto...
10278164 2024-03-08
godz. 10:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest remont zabytkowego budynku Liceum Katolickiego w Brzesku stanowiącego własność Powiatu Brzeskiego – etap 1.2. Zakres prac – etapu 1 – obejmuje wykon...
10241355 2024-03-08
godz. 10:00
Lubelskie Usługa wymiany liczników 1-F I 3-F energii elektrycznej u odbiorców końcowych przyłączonych do sieci nN na liczniki 1-F i 3-F zdalnego odczytu na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział ...
10275694 2024-03-11
godz. 11:30
Dolnośląskie Remont elewacji Sanatorium Uzdrowiskowego „Anka” w Szczawnie Zdroju przy ul. Wojska Polskiego 6 ZP 6/2024
10259785 2024-03-14
godz. 10:00
Wielkopolskie Prace konserwatorskie przy drewnianym kościele św. Michała Archanioła w Łukowie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:
10259160 2024-03-15
godz. 10:00
Małopolskie Renowacja konserwatorska wnętrza kościoła parafialnego pw. św. Stanisława BM w Wilczyskach
10279745 2024-03-15
godz. 10:00
Pomorskie ZU/075/2024/JJ - 4150 - Terminal Paliw - wymiana wyeksploatowanych tablic LED
10270312 2024-03-19
godz. 11:00
Lubuskie Remont tynków i kolorystyka ścian wewnętrznych oraz odnowienie części elewacji północnej w kościele parafialnym w Przewozie
10267515 2024-03-20
godz. 12:00
Dolnośląskie Renowacja ambony w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Malczycach