Przetarg 8660689 - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową...

   
Analizuj Zamówienie 8660689 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-01-19
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Jackowie Dworskim

1. Przedmiot zamówienia obejmuje stwo
rzenie miejsca spotkań, wypoczynku oraz rekreacji poprzez przebudowę istniejącego budynku w Jackowie Dworskim oraz zagospodarowania terenu wokół budynku z budową placu zabaw.Inwestycja obejmuje wykonanie prac: ziemnych, rozbiórkowych, ogólnobudowlanych. Wykonanie instalacji: fotowoltaicznej, elektrycznej, wentylacji, sanitarnej. 2. Obiekt należy do Gminy Nasielsk (działki ewidencyjne nr 100, 101 w Jackowie Dworskim).Modernizowany obiekt to nieocieplony budynek parterowy o prostej bryle, wykonany w technologii tradycyjnej kryty jednospadowym stropodachem niewentylowanym. Budynek jest w złym stanie technicznym, ze względu na niewystarczające nakłady środków jest częściowo zdewastowany, ma przeciekający dach i wymaga gruntownej modernizacji. W ramach zadania wykonany zostanie nowy dach oraz zostaną docieplone ściany zewnętrzne. Wykonany zostanie remont pomieszczeń wewnętrznych, tj. kuchni oraz sali głównej poprzez wykonanie nowych tynków, instalacji wewnętrznych oraz zostanie zamontowane wyposażenie. Wokół budynku zostanie wykonany plac zabaw a teren zostanie uporządkowany oraz zagospodarowany.

IZP.271.1.2022
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Energoelektryczna, Wentylacja i klimatyzacja, Wodno - kanalizacyjna, Tereny zielone, Energia odnawialna (OZE)
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń, instalacje wewnętrzne, place zabaw, instalacje, instalacje wewnętrzne, energia solarna
kody CPV 45111200, 45112723, 45261000, 45261215, 45262300, 45262310, 45262311, 45262500, 45310000, 45330000, 45340000, 45400000, 45410000, 45421000, 45430000, 45431000, 45440000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń , instalacje wewnętrzne , place zabaw , instalacje , instalacje wewnętrzne , energia solarna

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8895942 2022-05-27
godz. 08:00
URZĄD MIASTA RZESZÓW Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego przy ul. Unii Lubelskiej Przedmiotem zamówienia jest:- wykonanie projektu zjazdu oraz jego realizacja- demontaż urządzeń- robota budowlana polegająca na...
8898889 2022-05-27
godz. 10:00
GOLDMEDICA SP. Z O.O. Część 1: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego oraz wykonanie robót budowlanych dla zadań:modernizacja pomieszczeń na potrzeby laboratorium, modernizacja pomieszczeń ...
8896403 2022-05-27
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY PLESZEW Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie Część 1: Zadanie nr 1 – Remont korytarzy na parterze oraz pomieszczeń piwnicznych – zakres prac obejmuje między innymi: a. Rem...
8902309 2022-05-30
godz. 10:00
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW Z SIEDZIBĄ W PRZEMYŚLU 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku administracyjno-biurowym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu ul. Jagiellońska 29.2. Szczegółowy ...
8903559 2022-05-30
godz. 12:00
ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY FREZ Wykorzystanie energii elektrycznej powstałej z instalacji fotowoltaicznej dla zasilania firmy FREZ S.C. Waldemar Pośpiech i Piotr Pośpiech Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w miejs...
8907239 2022-05-31
godz. 10:00
ENEA OPERATOR SP. Z O.O. RD1 Poznań - Modernizacja obiektów administracyjnych Poznań ul. Panny Marii 2
8907028 2022-05-31
godz. 10:00
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OPOLU Zielony zakątek. Ekologiczny ogród rekreacji i wypoczynku oraz Pumptrack Bierkowice- wspólna inicjatywa mieszkańców Rejonu XII. Przedmiotem zamówienia jest Zielony zakątek. Ekologiczny ogró...
8903272 2022-05-31
godz. 12:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W RZESZOWIE Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF- Etap III(MPWiK Sp. z o.o.) Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „Budowa 4 mikroinstalacji fotowoltaicznych”, na...
8909201 2022-06-01
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI Rozbudowa sieci elektrycznej i komputerowej na IV pietrze w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 - II 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci elektrycz...
8908237 2022-06-07
godz. 10:00
ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA URSUS Modernizacja biura Spółdzielni RSM „Ursus" przy ul. Sosnkowskiego 11 w Warszawie część B, l piętro budynku usługowego wraz z klatką schodową (wejście B) oraz remontem pokrycia dachowego.