Przetarg 8165003 - Modernizacja budynku MOK przy ul. Dworcowej w Mosinie ...

   
Analizuj Zamówienie 8165003 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-05-27
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja budynku MOK przy ul. Dworcowej w Mosinie

Zamówienie polega na modernizacji oraz rozbudowie systemu sygnalizacji i
wykrywania pożaru, wykonaniu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na pionowych i poziomych drogach budynku, wymianie istniejących hydrantów wewnętrznych, wykonaniu głównego wyłącznika prądu, wyposażeniu budynku w wymaganą ilość gaśnic oraz montażu stolarki drzwiowej przeciwpożarowej. Zakres przedmiotu zamówienia stanowi spełnienie wszystkich wymagań i zaleceń w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z postanowieniem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i zgodnie z Ekspertyzą techniczną.

BZP.271.3.2021
branża Ochrona
podbranża sprzęt i instalacje p-poż
kody CPV 35000000, 45210000, 45310000, 45312100, 45312200, 45316000, 45421100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się