Przetarg 9003665 - Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Nad Bobrem 9 1....

   
Analizuj Zamówienie 9003665 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-27
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Nad Bobrem 9

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku mieszkalnego w zak
resie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kocioł gazowy c.o. z zamkniętą komorą spalania o mocy 21kW oraz kuchenkę gazową, wykonaniu prac budowlano – instalacyjnych (elektrycznych, sanitarnych).2. Zadanie obejmuje m.in.: a) Roboty remontowe i naprawcze- skucie zawilgoconych tynków wewnętrznych i zewnętrznych, - oczyszczenie podłoża ścian, zagruntowanie oraz wykonanie natrysków wzmacniających (szpryca cementowo-wapienny), - oczyszczenie, odkucie luźnych fragmentów miejsc spękań i rys, wykonanie bruzd i zamontowanie kotew spinających fi 8 mm o długości 1m co 30 cm. Kotwy montować na zaprawie np. cementowej w tubach lub kotwy chemiczne,b) Termomodernizacja budynku: - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku - oczyszczenie ścian, wykonanie izolacji termicznej styropianem o gr. 12 cm, wykonanie silikonowej wyprawy tynkarskiej - ocieplenie ścian podziemia i cokołu – odkryć ściany do poziomu posadowienia lub przemarzania, uzupełnić ubytki zaprawa naprawczą, zagruntować, zaizolować, pokryć styropianem i okładzinami ceramicznymi elewacyjnymi,- montaż elementów elewacji – parapety, wykonanie obróbek blacharskich - docieplenie poddasza pianką poliuretanową o gr. 15 cm,c) Remont elementów wewnętrznych budynku:- zdemontowanie wyposażenia,- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - demontaż starej stolarki drewnianej i utylizacja, montaż nowej stolarki okiennej z PCV o parametrach współczynnika przenikania ciepła poniżej 1,1 W/m2K, - -- montaż stolarki drzwiowej typowej pełnej i przeszklonej,- demontaż podłóg, wyrównanie podłoża gruntowego pod podłogi oraz wykonanie izolacji cieplnej warstwą 10 cm keramzytu, izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej folią podposadzkową, ułożenie 6 cm styropianu twardego EPS 150. Na warstwie izolacyjnej ułożenie warstwy betonu 5 cm zbrojonego siatką stalową, wykonanie posadzek z płytek ceramicznych,- zaimpregnowanie i poddanie iniekcji ścian wewnętrznych, pokrycie tynkiem cementowo-wapiennym i malowanie,- zeskrobanie starych farb sufitów, gruntowanie, szpachlowanie i malowanie farbami do wnętrz,d) Instalacje elektryczne:- zdemontowanie instalacji elektrycznych,- wykonanie z przyłącza napowietrznego nową linię kablową WLZ 5x10 mm2 do szafki naściennej z tablicą licznikową i zabezpieczeniami,- zamontowanie szafki w typowej zabudowie IP20 wyposażonej w rozłącznik główny, ochronnik przepięciowy oraz zabezpieczenia poszczególnych odbiorów. Przewód zasilający układać w rurce ochronnej,- wykonanie obwodów oświetleniowych i gniazdowych z przewodów podtynkowych YDYp 1,5 i 2,5 mm2, montaż wyłączników i gniazd,- wykonanie zasilania kuchenki elektrycznej przewodem YDY 5x2,5 mm2,- wykonanie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym poprzez szybkie wyłączanie z wyłącznikami różnicowo-prądowymi i wyłącznikami samoczynnymi serii 300,wykonanie dodatkowo połączenia wyrównawczego przewodem LY 6mm2 pt. Przyłączenie do instalacji połączeń wyrównawczych metalowe urządzenia oraz inst. wodociągową,wykonanie ochrony przeciwporażeniowej – jako dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym należy stosować samoczynne wyłączenie zasilania zgodnie z PN-IEC 64-364. Układ sieci TN-S instalacje elektryczne wewnętrzne. e) Instalacje wodno-kanalizacyjna i C.O.- zdemontowanie instalacji sanitarnych z urządzeniami,- wykonanie remontu instalacji wodociągowej od wodomierza głównego do urządzeń odbiorczych - - -- wykonanie instalacji podtynkowej z rur PP fi 20 mm w izolacji z pianki piuretanowej, poprowadzenie przewodów fi 19 mm do urządzeń odbiorczych – spłuczki ustępowej, natrysku, umywalki i zlewozmywaka. Do podłączeń stosować łączniki metalowe elastyczne, przed urządzeniami montować zawory kulowe,- wykonanie instalacji dwururowej centralnego ogrzewania z zastosowaniem rur PEX/AL./PEX 16x2,0mm, z zaworami odcinającymi kulowymi oraz z zaworami grzejnikowymi z głowicami termostatycznymi. Zamontowanie grzejników płytowych CV z zaworami odpowietrzającymi, podłączane od dołu za pomocą zintegrowanej armatury przyłączeniowej, umożliwiające odcięcie poszczególnego grzejnika. Wielkości, moce i typy grzejników zgodnie z projektem budowlanym.f) remont i wymiana pokrycia dachowego- zdjęcie istniejącego pokrycia z dachówki cementowej zakładkowej, demontaż łat, obróbek blacharskich,- sprawdzenie stanu krokwi, stanu połączeń krokwi, słupów płatwi,- wykonanie zabezpieczeń środkami p.poż i owadobójczymi,- wykonanie docieplenia przestrzeni międzykrokwiowej wełną mineralną pomieszczenia na poddaszu,- wykonanie łacenia folią dachową i pokrycie dachu dachówką ceramiczną zakładkową,- odtworzenie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, - wykonanie naprawy tynków kominów,- zamontowanie wyłazów kominiarskich, ław kominowych i drabinek śniegowych.Uwaga 1: Remont musi być wykonany z zachowaniem wymiarów oraz kąta nachylenia połaci dachowych.g) Wewnętrzna instalacja gazowa- wykonanie instalacji gazowej w budynku z rur stalowych Ø25 łączonych poprzez spawanie, po przejściu przez ścianę z rur miedzianych Ø22 do kotła gazowego i Ø15 do kuchenki gazowej,- wykonanie uszczelnienia połączeń gwintowanych oraz rur osłonowych,- zakup i montaż kotła i kuchenki,- zamontowanie przed kotłem zaworu kulowego odcinającego do gazu,- odpowietrzenie instalacji gazowej,- przeprowadzenie próby szczelności instalacji,- wykonanie przewodu powietrzno-spalinowego do odprowadzania spalin o wym. Ø60/100mm, system kominowy ze stali kwasoodpornej zamontować bezpośrednio nad kotłem gazowym i wyprowadzić ponad dach budynku,- zamontowanie kanału wentylacyjnegoUwaga 2: Instalacja od gazomierza do kotła gazowego w rozwinięciu musi mieć długość minimum 3m.3. Szczegółowy zakres w/w robót jest opisany w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo w przedmiarze robót.

GKZ.271.1.4c.2022.MK
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Ciepłownictwo i gaz, Dekarstwo, Energoelektryczna, Elewacje, termomodernizacje, Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo, Wodno - kanalizacyjna
podbranża malowanie, remont, wykończenie, instalacje grzewcze, instalacje gazowe, pokrycia dachowe, obróbka blacharska, instalacje wewnętrzne, okna, drzwi, instalacje wewnętrzne, termomodernizacja
kody CPV 45000000, 45261900, 45262690, 45310000, 45331110, 45332000, 45333000, 45400000, 45442100, 45443000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: malowanie, remont, wykończenie , instalacje grzewcze , instalacje gazowe , pokrycia dachowe , obróbka blacharska , instalacje wewnętrzne , okna, drzwi , instalacje wewnętrzne , termomodernizacja

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9054586 2022-09-15
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** okna z montażem, budowa domu Buduję dom, obecnie jest w stanie surowym otwartym, z dachem. potrzebuję wykonac prace do stanu deweloperskiego, w tym wylewki, elewacja, okna, elektryka, s...
9066614 2022-09-21
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej Sosnowiec 120 m2 NOW Zlecę wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej miejscowość: Sosnowiec w nowym 120M2 domu. Od podstaw. W razie...
9066580 2022-09-21
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Wymiana pionu CW ZW i CO Zlecę wymianę pionu zimnej i ciepłej wody, C.O. oraz kanalizacji w segmencie.
9072720 2022-09-23
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Nawiążę współpracę z elektrykiem w zakresie wykonania instalacji elektrycznj w domkach letniskowych. Zlecenia w różnych miejscach w Polsce. Wyjazdy jednodniowe 2-3 razy w miesiącu. ...
9075137 2022-09-24
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Wykończenia Szukam brygad lub pracowników budowlanych do wykończeń remontowanych obiektów do stanu deweloperskiego oraz pod klucz. Możliwość zlecenia mniejszych zakresów. Pozdrawi...
9079061 2022-09-27
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Skuwanie płytek oraz tynków w 5 łazienkach Zlecę skucie tynków i płytek na scianach oraz podłogach..ok 100mkw w 5 łazienkch w szkole podstawowej. termin wykonania od 03.08 -09.08. p...
9081446 2022-09-28
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wykonanie posadzki z miksokreta 74 m2 Zlecę wykonanie posadzki z miksokreta. Powierzchnia 74 m2. Styropian zostanie rozłożony. Wysokość posadzki 6,5-7 cm. Termin wykonania - kon...
9089768 2022-10-01
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Wymiana obróbek dekarskich przy kominach Zlecę wymianę obróbek dekarskich przy kominach w Nowym Dworze Mazowieckim. Więcej informacji pod nr
9095878 2022-10-05
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wykonanie instalacji hydraulicznych. Budynek Hotelowy Zlecę wykonanie instalacji hydraulicznych. Realizacja nbudynku hotelowego. Zgorzelec. Praca od zaraz. Kontakt
9095865 2022-10-05
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę montaż więźby dachowej 320m2. Proszę o oferty z możliwością rozpoczęcia prac od następnego tygodnia.