Przetarg 8368062 - Modernizacja budynku leśniczówki Zdroisk- II postępowanie...

   
Analizuj Zamówienie 8368062 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-09-01
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja budynku leśniczówki Zdroisk- II postępowanie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegaj
cych na przebudowie budynku jednorodzinnego, dobudowie ganku oraz robotach wykończeniowo remontowych wewnątrz pomieszczeń. Roboty w zakresie usług ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznych, sanitarno-wodociągowych i wykończeniowych. Planowany i przewidziany zakres robót:a) Przebudowa jednego z pomieszczeń w budynku leśniczówki Zdroisk na potrzeby kancelarii leśniczego wraz z dobudową ganku wejściowego poprzez przeniesienie dotychczasowej kancelarii leśniczego do innego pomieszczenia na tej samej kondygnacji. Na potrzeby funkcjonowania nowej kancelarii wydzielono niezależną toaletę w obrębie pomieszczenia, powiększono okno, oraz wydzielono niezależne wejście z zewnątrz w formie ganku ze schodami. Pomieszczenie wyposażone w media i podłączone do istniejącej sieci c.o. Pozostałe pomieszczenia w domu pełniące funkcje mieszkalną. Zakres prac ujęty w dokumentacji technicznej: proj. Techniczny i Przedmiar nr 1UWAGA: z zakresu zadania wyłączony zostaje zapis ujęty w cz. B (opisowej) Projektu architektoniczno- budowlanego, pkt 4 w zakresie obowiązku wykonania docieplenia budynku istniejącego warstwą styropianu o gr. 5 cm. (Przedmiar nr 1 poz. 1.2.6. Elewacje). Pozostała część dokumentacji bez zmian.

SA.270.2.3.2021
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się