Przetarg 7561697 - Modernizacja 21 szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku...

   
Analizuj Zamówienie 7561697 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-06-30
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja 21 szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku Opoczno Płd. – Pilichowice w ramach projektu „Modernizacja linii kol
ejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”
Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:1) wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych prawem;2) przeprowadzenie oceny zgodności podsystemu strukturalnego „Infrastruktura” z TSI objętego zakresem zamówienia na każdym etapie;3) w przypadku zmiany zakresu projektu w stosunku do zakresu określonego obowiązującą decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach – opracowanie materiałów do wniosku o wydanie zmiany tej decyzji lub/i wydanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozostałych decyzji niezbędnych do realizacji robót.Zamówienie obejmuje wykonanie zakresu rozbiórki i budowy obiektów inżynieryjnych, odtworzenia odwodnienia oraz usunięcie drzew i krzewów.Zamawiający zwraca szczególną uwagę, iż całość przedmiotu zamówienia powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi.
branża Drogownictwo
podbranża linie kolejowe, tramwajowe
kody CPV 45000000, 45200000, 45230000, 45234000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się