Przetarg 5045022 - Marché de services de nettoyage d'installations...

   
Analizuj Zamówienie 5045022
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2017-04-08
przedmiot ogłoszenia
Marché de services de nettoyage d'installations sportives.
La régie communale autonome Synergis est un organisme de gestion de biens public, chargé principalement de la gestion d'un centr
e sportif local intégré et reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles.L'objectif est de satisfaire complètement à la mission de fournir des installations propres, sans odeur, sans déchet ou poussière de telle façon qu'il y soit agréable de pratiquer l'exercice physique.Le prestataire aura une obligation de Resultat et devra mettre tous les moyens humains et techniques nécessaires en vue de réaliser l'objectif de nettoyage complet de certaines installations.Il sera particulièrement attentifs aux besoins spécifiques de ces installations à caractère sportif (soirées et week-ends) et scolaires (périodes de fréquentations et de vacances).La quantité d'heures de prestations et la qualité des équipements (autolaveuse) à mettre en œuvre devront être détaillés et font partie de la qualité de l'offre à fournir.Le soumissionnaire peut être amené à effectuer des prestations dans les installations qui sont reprises dans les lots suivants: Piscine, Moray, Gérardchamps.
branża Sprzątanie
podbranża sprzątanie terenu
kody CPV 90690000, 90910000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Belgia
województwo realizacji
kraj organizatora Belgia
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzątanie terenu

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8963706 2022-07-04
godz. 09:00
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność miasta Opola, NIEposiadających zarządcy Numer referencyjny: NP.260.14.2022.P Przedmiotem zamówienia jest interwencyjne porząd...
8970120 2022-07-04
godz. 11:00
UNIWERSYTET ŁÓDZKI Usługa sprzątania obiektów i terenów użytkowanych przez Uniwersytet Łódzki Numer referencyjny: 32/ZP/2022 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnie dostępnej, mającej us...
8996613 2022-07-04
godz. 11:00
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W POZNANIU Utrzymanie czystości terenów zewnętrznych wraz z pielęgnacją zieleni wokół budynku Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu Oddział w Ostrowie Wielkopols...
8989469 2022-07-04
godz. 12:00
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W FALENTACH Sprzątanie pomieszczeń w budynkach biurowo-laboratoryjnych Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego położonych w Warszawie i Falentach Część 1: Sprzątania pomieszczeń w budynkach bi...
8963694 2022-07-05
godz. 11:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE Kompleksowe utrzymanie higieny i dezynfekcji pomieszczeń, gromadzenia odpadów szpitalnych, utrzymania czystości i porządku terenów zewnętrznych, zielonych, transportu wewnątrzszpitaln...
9008662 2022-07-08
godz. 10:00
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU Sprzątanie pomieszczeń i otoczenia budynków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Zaściankach oraz w Łomży Część 1: Sprzątanie pomieszczeń i otoczenia budynków Podl...
9001579 2022-07-08
godz. 15:00
REGIONALNE CENTRUM KULTURY W KOŁOBRZEGU IM. ZBIGNIEWA HERBERTA Czynności porządkowe podczas Jarmarku Solnego 2022 r. II. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Miejsce realizacji usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku podczas organizowanego Jar...
9001681 2022-07-11
godz. 12:00
PKP INTERCITY S.A. Świadczenie usługi usuwania śniegu, nawisów śnieżnych i oblodzeń z dachów obiektów budowlanych „PKP Intercity” S.A. z podziałem na 4 zadania
9002859 2022-07-15
godz. 10:00
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O.O. W GDYNI PKM/ZRS/N/11/22 świadczenie usług sprzątania w zakresie sprzątania autobusów (wewnątrz), pomieszczeń dyspozytorni wraz z otoczeniem, budynku warsztatowo-administracyjnego oraz pomiesz...
8973511 2022-07-18
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY PIASECZNO Letnie czyszczenie nawierzchni dróg i chodników oraz Zimowe utrzymanie dróg i chodników Numer referencyjny: spr. 66/2022 Przedmiot zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zam...