Zlecenie 8924367 - M-Senior – zestaw narzędzi utrzymywania i odbudowy...

   
Zamówienie 8924367 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-23
przedmiot zlecenia
M-Senior – zestaw narzędzi utrzymywania i odbudowy zasobów biopsychospołecznych osób starszych.

Okres realizacji zamówie
nia: - etap 1 prac BR – czas wynajmu: 15 godzin w okresie od 01.06.2022 do 31.07.2022, - etap 2 prac BR – czas wynajmu: 100 godzin w okresie od 01.08.2022 do 30.09.2022, - etap 3 prac BR – czas wynajmu: 100 godzin w okresie od 01.10.2022 do 30.11.2022. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wynajem na potrzeby realizacji projektu lakierni spełniającej następujące wymagania techniczne: - pomieszczenie lakiernicze nadciśnieniowe z temp. min. 23 st. C; - komora natryskowa ze ścianą odpylającą i obrotowym stojakiem; - komora suszarnicza do lakieru wodnego z temperaturą min. 40 st. C; - pompy lakiernicze o ciśnieniu 120 i 220 bar; - narzędzia do natrysku bejcami; - narzędzia do natrysku lakierami; - druk UV w pełnym kolorze z białym podkładem, możliwość drukowania na drewnie o grubości 50 mm; - możliwość drukowania na drewnie o grubości 50 mm; - możliwość malowania bębnowego kolorami. Wymagania dodatkowe: - Wykonawca jest właścicielem wynajmowanej maszyny na cały czas wskazanego okresu realizacji zamówienia, - Wykonawca zobowiązany jest do dostawy maszyny do miejsca realizacji projektu tj. 43-450 Ustroń, ul. Fabryczna 36 (wszelkie koszty związane z transportem maszyny pokrywa Wykonawca) oraz pierwszego uruchomienia maszyny (po dostawie); - Wykonawca wyznaczy przedstawiciela (operatora) dedykowanego do obsługi oraz kontaktu z Zamawiającym, posiadającego doświadczenie w obsłudze maszyny, który będzie odpowiedzialny za bieżącą obsługę maszyny we współpracy z Zamawiającym podczas realizacji prac BR oraz będzie nadzorował i konsultował kwestie związane z prawidłowym użytkowaniem wynajmowanej maszyny. - Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub serwisu wynajmowanej maszyny w przypadku pojawienia się ewentualnych usterek lub awarii maszyny w trakcie użytkowania jej przez Zamawiajacego. Koszty ewentualnego serwisu lub ewentualnych napraw awarii powstałych w trackie wynajmu maszyny (powstałych pomimo prawidłowego użytkowania maszyny przez Zamawiajacego) pokrywa Wykonawca. - W przypadku, jeżeli Wykonawca nie będzie w stanie usunąć awarii maszyny w terminie 5 dni roboczych (od dnia zgłoszenia przez Zamawiajacego awarii) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do miejsca realizacji projektu innej maszyny, która będzie spełniać określone w postępowaniu wymagania techniczne, tak aby Zamawiający mógł kontynuować zaplanowane prace BR (koszt transportu innej maszyny pokrywa Wykonawca). W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązany jest do pomniejszenia miesięcznego koszt najmu maszyny o czas, w którym maszyna była uszkodzona. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne: - Zamawiający uzna rozwiązania za równoważne, jeżeli standardy, cechy jakościowe, cechy funkcjonalne, parametry techniczne i użytkowe rozwiązania są takie same lub nie gorsze oraz wskazane rozwiązania spełniają wszystkie wymagania Zamawiajacego określone w opisie przedmiotu zamówienia. - Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. - W przypadku wątpliwości Zamawiajacego związanych ze stwierdzeniem równoważności rozwiązania, wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy. Wykonawca wyceni najem maszyny spełniającej powyższe wymagania techniczne w walucie polski złoty (PLN), w wskazanym okresie realizacji zamówienia. Rozliczenia będą odbywały się w cyklu miesięcznym.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny i sprzęty inne
kody CPV 42900000, 42924300, 43800000, 43810000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: maszyny i sprzęty inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9019972 2022-07-13
godz. 09:00
GDAŃSKIE ZAKŁADY NAWOZÓW FOSFOROWYCH FOSFORY SP. Z O.O. 24436 Ściągacz trzyramienny 30 T
9015045 2022-07-13
godz. 23:59
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 11045126 - Ultrasonic camera Distran Ultra Pro X Szanowni Państwo, zapraszam do złożenia oferty, szczegóły znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym. Z poważaniem Łukasz Strz...
9014043 2022-07-15
godz. 16:00
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań. Zapytanie dotyczy zakupu: 50157477_50166049_Części zamienne turbiny Worthington R2R (zest...
9019710 2022-07-15
godz. 18:00
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań. Przedmiot zapytania ofertowego: 50160101 - Zakup części zamiennych Elomatic według danyc...
8983906 2022-07-18
godz. 23:59
EURO-BROKER KRZYSZTOF ŁUKASZCZYK Wdrożenie w firmie EURO-BROKER KRZYSZTOF ŁUKASZCZYK uzyskanej w wyniku prac B+R technologii produkcji, umożliwiającej wytwarzanie innowacyjnych produktów: zrębki drzewnej, węgla i kom...
9007411 2022-07-19
godz. 08:00
GRUPA AZOTY POLICE SERWIS SP. Z O.O. Dostawa, montaż i uruchomienie wózka przeciągarki wagonowej w ob. 599
8986391 2022-07-21
godz. 09:00
SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ S.A. W BYTOMIU „Remont agregatów głębinowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Numer referencyjny: ZP-CZOK-0011/22 Część I – Remont agre...
9016385 2022-07-22
godz. 10:00
GRUPOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE REMONT PRZENOŚNIKÓW ŚLIMAKOWYCH OSADU W GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SP. Z O.O. W KUTNIE
8995598 2022-07-25
godz. 23:59
CENTER-MEBEL SP. Z O.O. SP.K. Wdrożenie nowej, innowacyjnej technologii produkcji półfabrykatów meblowych metodą bezpodkładowej, zautomatyzowanej i elastycznej obróbki skrawaniem Przedmiotem zamówienia jest naby...
9011065 2022-07-31
godz. 23:59
PAGED LABTECH SP. Z O.O. Opracowanie innowacyjnych mebli szkieletowych z drewna bukowego o wysokiej odporności na oddziaływanie czynników zewnętrznych, z wykorzystaniem technologii PRINT i WRB Przedmiotem zamó...