Przetarg 7736499 - Likwidacja dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych poza...

   
Analizuj Zamówienie 7736499 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-10-06
przedmiot ogłoszenia
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych poza pasem drogowym w Rejonie nr I /II na terenie miasta Lublin – 2 części
. Numer referencyjny: ZP-P-I.271.87.2020
Rejon I – likwidacja dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych poza pasem drogowym w Rejonie nr I na terenie miasta Lublin określonym granicami ulic: ... cd. w pkt II.2.4.Cd. z pkt II.2.1: granica miasta, ul. Osmolicka, ul. Zemborzycka od ul. Osmolickiej do ul. Diamentowej, ul. Diamentowa, ul. Krochmalna od ul. Diamentowej do ul. Nadbystrzyckiej, ul. Nadbystrzycka, ul. Narutowicza od ul. Lipowej do ul. Wróblewskiego, ul. Wróblewskiego, ul. Krakowskie Przedmieście od ul. Wróblewskiego do ul. Lubartowskiej, ul. Lubartowska, al. Spółdzielczości Pracy, granice miasta.Zakres zamówienia Rejonu I obejmuje usługę likwidacji dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych poza pasem drogowym na terenie Miasta Lublin odpowiednio w Rejonie nr I w następującym zakresie prac:— wykoszenie chwastów i jednorocznych samosiewów,— powierzchniowe oczyszczanie terenu z gruzu, zanieczyszczeń komunalnych i innych zanieczyszczeń, zebranie ich w pryzmy oraz wywóz zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 oraz art. 51 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797),— przemieszczenie gruntu wraz z rozplantowaniem,— dowóz ziemi i jej rozplantowanie,— założenie trawników na terenie płaskim uprawą ręczną – łącznie z materiałami (trawa, ziemia kompostowa lub torf), wyrównaniem powierzchni, przekopanie gleby, rozrzuceniem nawozów mineralnych, zagrabieniem, rozścieleniem torfu lub ziemi kompostowej, wysianie nasion traw i zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni zakładanego trawnika,— prześwietlanie drzew i krzewów,— rozkruszenie i wywiezienie elementów betonowych.
Rejon II – likwidacja dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych poza pasem drogowym w Rejonie nr II na terenie miasta Lublin określonym granicami ulic: ... cd. w pkt II.2.4.Cd. z pkt II.2.1: Granica miasta, al. Spółdzielczości Pracy, ul. Lubartowska, ul. Krakowskie Przedmieście od ul. Lubartowskiej do ul. Wróblewskiego, ul. Wróblewskiego, ul. Narutowicza od ul. Wróblewskiego do Nadbystrzyckiej, ul. Nadbystrzycka do ul. Krochmalnej, ul. Krochmalna do ul. Diamentowej, ul. Diamentowa, ul. Zemborzycka od ul. Diamentowej do ul. Osmolickiej, ul. Osmolicka, granice miasta.Zakres zamówienia Rejonu II obejmuje usługę likwidacji dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych poza pasem drogowym na terenie Miasta Lublin odpowiednio w Rejonie nr II w następującym zakresie prac:— wykoszenie chwastów i jednorocznych samosiewów,— powierzchniowe oczyszczanie terenu z gruzu, zanieczyszczeń komunalnych i innych zanieczyszczeń, zebranie ich w pryzmy oraz wywóz zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 oraz art. 51 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 r., poz. 797),— przemieszczenie gruntu wraz z rozplantowaniem,— dowóz ziemi i jej rozplantowanie,— założenie trawników na terenie płaskim uprawą ręczną – łącznie z materiałami (trawa, ziemia kompostowa lub torf), wyrównaniem powierzchni, przekopanie gleby, rozrzuceniem nawozów mineralnych, zagrabieniem, rozścieleniem torfu lub ziemi kompostowej, wysianie nasion traw i zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni zakładanego trawnika,— prześwietlanie drzew i krzewów,— rozkruszenie i wywiezienie elementów betonowych.
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 77300000, 90511000, 90511300
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się