Przetarg 7308534 - Letnie utrzymanie dróg – usługi sprzętowe (renowacja...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7308534 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-30
przedmiot ogłoszenia
Letnie utrzymanie dróg – usługi sprzętowe (renowacja rowów, czyszczenie kanałów, zamiatanie i zmywanie nawierzchni jezdni)

Numer referencyjny: PZD-ZP.261.1.2020

1. Przedmiotem zamówienia są roboty związane z letnim utrzymaniem dróg powiatowych.
2. W zakres robót wchodzi:
1) renowacja rowów i poboczy;
2) transport materiałów;
3) udrażnianie kanalizacji burzowej;
4) usuwanie zanieczyszczeń w pasach drogowych poprzez zamiatanie i zmywanie jezdni;
5) lokalne wykaszanie poboczy.
3. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający wymaga aby w sytuacjach nadzwyczajnych jak ulewy, powodzie i inne zdarzenia losowe Wykonawca podstawił sprzęt w miejsce oraz w ilości i rodzaju wskazanych przez Zamawiającego, w terminie do 5 godzin od chwili otrzymania wezwania, który to termin może zostać przez Wykonawcę skrócony o 1 lub o 2 godziny.
2) Czas pracy sprzętu w ramach danego asortymentu, liczony będzie od momentu podstawienia sprzętu we wskazane miejsce, do zakończenia pracy w danym miejscu. Czas dojazdu do wskazanego miejsca oraz czas dojazdu z miejsca robót do bazy Wykonawcy nie jest wliczany jako czas pracy sprzętu.
3) Realizacja zamówienia następować będzie w miarę potrzeb Zamawiającego, na jego wezwanie.
branża Drogownictwo
podbranża utrzymanie dróg
kody CPV 45100000, 45111200, 45111240, 90610000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się