Przetarg 10050784 - LA.261.40.2023 Sukcesywne dostawy materiałów szewnych. ...

   
Analizuj Zamówienie 10050784 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-10-31
przedmiot ogłoszenia
LA.261.40.2023 Sukcesywne dostawy materiałów szewnych.

Część 1: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów szewnyc
h. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załączniki nr 2 do SWZ (formularze cenowe).

Część 2: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów szewnych. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załączniki nr 3 do SWZ (formularze cenowe).

LA.261.40.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00495089/01 z dnia: 2023-11-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-17 08:00
Po zmianie:
2023-11-22 08:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-17 08:15
Po zmianie:
2023-11-22 08:15
branża Medyczna
podbranża materiały medyczne
kody CPV 33141121
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: materiały medyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10079694 2023-12-15
godz. 10:00
MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI STOCER SP. Z O.O. Dostawa endoprtez dla Szitala św. Anny w Warszawie Numer referencyjny: PN-85/2023 Dostawa endoprotez. Pakiet 1 Część nr 1 Proteza bezcementowa stawu biodrowego i instrumentarium do użyczenia...
10137813 2023-12-15
godz. 10:00
SZPITAL BIELAŃSKI IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE Dostawę wyrobów medycznych dla oddziału Otolaryngologicznego Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-128/2023) Część 1: Pakiet 1 Część 2: Pakiet 2 Część 3: Pakiet 3 Część 4: Pakie...
10140707 2023-12-18
godz. 10:30
REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KALISZU Dostawa analizatora biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych do wykonania badań stężenia białka całkowitego w ilości 8 000 i stęż...
10123720 2023-12-19
godz. 09:00
SZPITAL POWIATOWY IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W ZŁOTOWIE Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów hematologicznych Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do laboratorium odczynni...
10092402 2023-12-20
godz. 09:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. NORBERTA BARLICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Zakup akcesoriów do aparatury medycznej Opis: 1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest zakup akcesoriów do aparatury medycznej (zwanych dalej towarem), zgodnie z...
10085589 2023-12-20
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE Polska - Implanty ortopedyczne - Dostawa implantów, protez, materiałów kościozastępczych oraz innych wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie
10134176 2023-12-21
godz. 10:00
NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego - szczegółowo opisana w załącznikunr 1 i 1a do SWZ.
10126772 2024-01-03
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3 W RYBNIKU Odczynniki laboratoryjne - Dostawy odczynników i wyrobów medycznych do analizatora parametrów krytycznych typu ABL Flex Plus nr 092R0202N0016 LAS-143-PN/73-2023.AN
10126792 2024-01-03
godz. 10:00
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY ODCZYNNIKI LABORATORYJNE Z DZIERŻAWĄ APARATÓW DO BADAŃ: BOLERIOZY, CHORÓB Z AUTOAGRESJI I ALERGENÓW DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY
10134062 2024-01-10
godz. 09:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU „Dostawa: jednorazowych sterylnych serwet, zestawów na bloki operacyjne, materiałów i narzędzi okulistycznych, sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Neurochirurgii” Numer referencyjny: 6...