Przetarg 4787369 - Kulltorpskolan Nybyggnad, GRATIA DEI 2. Ny skola kommer att...

   
Analizuj Zamówienie 4787369
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2016-12-15
przedmiot ogłoszenia
Kulltorpskolan Nybyggnad, GRATIA DEI 2.
Ny skola kommer att vara en 2-spårig F – 6 skola med ca. 400 elever.I entreprenaden ingår rivning av 8 stycken befintliga skolbyggnader med förr
dsbyggnader samt uppförande av ny skolbyggnad samt ny markanläggning. Även en skyddsvall med bullerplank mot järnvägen ska uppföras.Liten del av Allmän platsmark öster om fastigheten kommer att användas till löparbanor o.dyl.Bruttoarea nybyggnad ca 7 500 m²Tomtarea ca 17 800 m²Sista dag för visning 14.2.2017.
branża Budowlana - obiekty, Drogownictwo
podbranża obiekty użyteczności publicznej, budownictwo mieszkaniowe, roboty ziemne, wynajem sprzętu, sprzęt drogowy
kody CPV 34928230, 45000000, 45110000, 45111000, 45210000, 45214200, 45214210, 45236000, 45300000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Szwecja
województwo realizacji
kraj organizatora Szwecja
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej , budownictwo mieszkaniowe , roboty ziemne, wynajem sprzętu , sprzęt drogowy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8910656 2022-06-01
godz. 09:00
SZPITAL POWIATOWY IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W ZŁOTOWIE Rozbudowa, przebudowa i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb budynku Oddziału Medycyny Paliatywnej oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - termin wykonania do 9 grudnia 2022r. 15/ZP/2022
8908131 2022-06-02
godz. 09:00
URZĄD GMINY BIELANY Poprawa dostępności usług dla mieszkańców Gminy Bielany 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Bielany Żyła...
8914183 2022-06-02
godz. 10:00
URZĄD MIASTA STAWISKI Utworzenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Sokołach 1.Przedmiotem zamówienia jest utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Sokołach.2.Zadanie obejmuje rozbudowę, nadbudowę i przebud...
8908979 2022-06-03
godz. 10:00
URZĄD GMINY WŁODAWA Budowa remizo - świetlicy w miejscowości Orchówek na terenie Gminy Włodawa Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnym pn. „Budowa remizo - świetlicy wmiejscow...
8925614 2022-06-08
godz. 10:00
URZĄD GMINY ŚWIERKLANY Budowa czterooddziałowego żłobka w gminie Świerklany 4.2. Przedmiotem zamówienia jest budowa żłobka przy użyciu gotowych elementów – modułów hybrydowych. Powstanie on w rejonie ul. Równoleg...
8922816 2022-06-09
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY BUKOWNO ADAPTACJA BUDYNKU PO BANKU SPÓŁDZIELCZYM Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU MIEJSKIEGO W BUKOWNIE ADAPTACJA BUDYNKU PO BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZPRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU MIEJSKIE...
8927311 2022-06-09
godz. 11:00
WĘGLOKOKS ENERGIA SP. Z O.O. Usługa ładowarką - pryzmowanie i załadunek żużla na samochody w Zakładzie Ciepłowniczym „Janina” w Libiążu w okresie od 01.07.2022 do 30.06.2023 r
8898170 2022-06-10
godz. 10:30
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JAROTY W OLSZTYNIE WYKONANIE W RAMACH GENERALNEGO WYKONAWSTWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH przy ul. Mroza 6 - Piotrowskiego 8A w Olsztynie
8938136 2022-06-14
godz. 11:00
URZĄD GMINY POŚWIĘTNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i robót budowlanychdla zadania „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im....
8932696 2022-06-21
godz. 11:00
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Przebudowa części budynku stołówki Politechniki Białostockiej - ZK-DZP.262.34.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części budynku stoł...