Przetarg 9944573 - Kontynuacja prac związanych z zad.inwest. pn. „Parkuj i...

   
Analizuj Zamówienie 9944573 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-15
przedmiot ogłoszenia
Kontynuacja prac związanych z zad.inwest. pn. „Parkuj i Jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku”- roboty wew. w bud.dworca z
agosp. terenu (bud.chodnika) oraz bud. zew.sieci ppoż. dla bud.dworca

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac robót rozbiórkowych, budowlano-instalacyjnych oraz robót elektrycznych, związanych z realizacją zakończenie prac związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. Parkuj i Jedź – budowa centrum przesiadkowego w Toszku”.Zakres i sposób wykonania robót określa dokumentacja projektowa. Zakres prac obejmuje: 1) remont budynku dworca kolejowego wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, przyłączami oraz urządzeniami towarzyszącymi, polegającą na wykonaniu m.in.:- podłóg i posadzek,- wymiany stolarki drzwiowej,- gipsowanie, kafelkowanie, malowanie pomieszczeń,- instalacji wewnętrznych i zewnętrznych w tym: odwodnienia, elektrycznych, sanitarnych, gazowych, wentylacyjnych, oświetleniowych, teletechnicznych, monitoringu wizyjnego, ppoż., c.o., c.w.u.,- elementów aranżacji i wyposażenia.2) remontu drogi gminnej ul. Dworcowej polegającej na:- wykonaniu chodnika z nawierzchni zgodnie z projektem,- przekładek lub zabezpieczeń urządzeń obcych kolidujących z projektowanym obiektem,- wprowadzenie docelowej organizacji ruchu,- przebudowy istniejących zjazdów,- odtworzenie rowu.3) wykonanie sieci ppoż. w ul. Dworcowej w Toszku- włączenie sieci ppoż. do istniejącego wodociągu w ul. Dworcowej,- budowa zestawu hydroforowego wraz z hydrantem naziemnym.

ZRP.271.19.2023
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10090748 2023-12-04
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO EŁK 1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa wolnostojącego budynku biurowego kancelarii leśnictwa Bajtkowo z budynkiem gospodarczym, masztem flagowym oraz bezodpływowym zbiornikiem na nieczystośc...
10060448 2023-12-05
godz. 10:00
URZĄD MIASTA SIECHNICE „Świetlica wiejska z punktem bibliotecznym w Groblicach -etap I w systemie pod klucz, w formule zaprojektuj i wybuduj w podziale na zadania” 4.1. Przedmiotem Zamówienia Przedmiotem zamówien...
10083715 2023-12-06
godz. 10:00
URZĄD GMINY CIĘŻKOWICE PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY NA ŻŁOBEK PUBLICZNY W M. KIPSZNA, GMINA CIĘŻKOWICE Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przeb...
10089137 2023-12-07
godz. 09:00
URZĄD MIASTA ZABRZE Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 41 przy ul. Nyskiej 21 w Zabrzu 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Przedszkola nr ...
10107614 2023-12-12
godz. 10:00
URZĄD MIASTA SIECHNICE Rozwój infrastruktury aktywizacji i integracji społecznej mający na celu poprawę kondycji psychofizycz. mieszkańców - budowa systemu świetlic wiejskich na obszarze gminy Siechnice w podziale...
10110283 2023-12-14
godz. 08:00
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. HENRYKA KLIMONTOWICZA W GORLICACH Remont i modernizacja Oddziału Internistyczno-endokrynologicznego oraz Oddziału Kardiologicznego Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Zaprojektowanie i wykonanie...
9996864 2023-12-18
godz. 10:55
URZĄD MIASTA I GMINY WRZEŚNIA Modernizacja krytej pływalni przy ul. Koszarowej 8 we Wrześni – etap II 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją krytej pływalni przy ul. Koszaro...
10099014 2023-12-20
godz. 09:00
URZĄD GMINY TOKARNIA Budowa Gminnego Centrum Oświatowo - Kulturalnego w Tokarni Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje min.:Roboty projektowe i budowlane realizowane przy budowie GMINNEGO CENTRUM OŚWIATOWO – KUL...
10051240 2023-12-21
godz. 12:00
URZĄD MIASTA TORUŃ Budowa Szkoły Podstawowej pry ul. Graserów w Toruniu Numer referencyjny: 134/2023 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Grasera w Toruniu ...
10123239 2024-01-10
godz. 10:00
KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. I PUŁKU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W NOWYM SĄCZU Przebudowa budynku nr 3 w m. Nowy Sącz na potrzeby ZWT