Przetarg 7708982 - Kontrakt 1B.5/2 "Przebudowa mostu w celu zapewnienia...

   
Analizuj Zamówienie 7708982
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-22
przedmiot ogłoszenia
Kontrakt 1B.5/2 Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - most drogowy w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad
Odrą
Numer referencyjny: OVFMP-1B.5/2

Rzeczpospolita Polska otrzymała pożyczkę z Banku Światowego na sfinansowanie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły i zamierza przeznaczyć część środków z tej pożyczki na płatności związane z kontraktem Kontrakt 1B.5/2: „Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - most drogowy w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą”. Projekt będzie współfinansowany z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz budżetu państwa. Postępowanie przetargowe będzie podlegało przepisom i procedurom Banku Światowego.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja Robót związanych z wykonaniem Zadania pn.: „Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - most drogowy w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą” Kontrakt nr 1B.5/2, obejmującego rozbiórkę mostu istniejącego i budowę nowego mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31 oraz rozbudowę istniejącego układu drogowego ul. Sikorskiego w Kostrzynie nad Odrą na odcinku od km 107025.11 do km 107545.64 oraz ul. Mostowej od skrzyżowania z DK31 na długości 71,70m wraz z budową odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidujących sieci uzbrojenia terenu.
Inwestycja zlokalizowana jest w Kostrzynie nad Odrą (gmina miejska) w powiecie gorzowskim w województwie lubuskim.
Czas na ukończenie: 680 dni.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540212644-N-2020 z dnia: 2020-10-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data:2020-11-04, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data:2020-11-25, godzina: 10:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3)
W ogłoszeniu jest:
Termin związania z ofertą: do: 2021-02-02
W ogłoszeniu powinno być:
Termin związania z ofertą: do: 2021-02-23UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540230221-N-2020 z dnia: 2020-11-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 25.11.2020r.
Godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 18.12.2020r.
Godzina: 10:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3)
W ogłoszeniu jest:
Termin zawiązania z ofertą: 23.02.2021r.
W ogłoszeniu powinno być:
Termin zawiązania z ofertą: 18.03.2021r.

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Informacje dodatkowe:
W związku z istniejącym zagrożeniem epidemicznym/stanem epidemii Zamawiający podjął decyzję o upublicznieniu otwarcia ofert jedynie poprzez transmisję on-line. Wszyscy, którzy zdecydują się uczestniczyć w otwarciu ofert są proszeni o kontakt z JRP pod adresem projekt.BS@wody.gov.pl .UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540546350-N-2020 z dnia: 2020-12-16
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 18.12.2020r.
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 18.01.2021r.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3)
W ogłoszeniu jest:
Termin związania ofertą: do: 18.03.2021r.
W ogłoszeniu powinno być:
Termin związania ofertą: do: 18.04.2021r.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540401316-N-2021 z dnia: 2021-01-13
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania wniosków lub ofert o dopuszczenie do udziału w postepowaniu Data: 18.12.2020 godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania wniosków lub ofert o dopuszczenie do udziału w postepowaniu Data: 18.01.2021 godzina 10:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3)
W ogłoszeniu jest:
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Do:2021-03-18
W ogłoszeniu powinno być:
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Do:2021-04-18

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540402951-N-2021 z dnia: 2021-01-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 18-11-2021, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 08-02-2021, godzina 10:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3)
W ogłoszeniu jest:
Termin związania z ofertą: do: 2021-04-18
W ogłoszeniu powinno być:
Termin związania z ofertą: do: 2021-05-09
branża Drogownictwo
podbranża mosty, wiadukty
kody CPV 45000000, 45221110, 45221111, 45233120, 45246400
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się