Przetarg 7874056 - Konstrukcję specjalnego systemu...

   
Analizuj Zamówienie 7874056 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-12-14
przedmiot ogłoszenia
Konstrukcję specjalnego systemu opóźniająco-przyspieszającego o nominalnym napięciu 20kV dla cząstek naładowanych przyspie
szonych w akceleratora z ultra wysoką próżnią i źródłem jonów typu ECR Numer referencyjny: DP/371/175/20
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i dostosowanie istniejącego systemu akceleracyjnego do wyższego potencjału przyspieszającego, 40 kV. System ten składa się ze źródła jonów typu ECR umieszczonym na wysokim potencjale elektrycznym (obecnie do 20kV), układu soczewek ogniskujących i elementów elektrycznych kierujących wiązką przyspieszanych jonów i umożliwiających pomiar jej intensywności (Faraday cups), magnesu analizującego oraz komory tarczowej wyposażonej w różne układy detekcyjne. Całość jest podłączona do różnicowego systemu pompowego, gwarantującego osiągnięcie próżni w komorze tarczowej lepszej niż 10-10 mbar. Zamówienie obejmuje następujące elementy:a. konstrukcja specjalnego systemu opóźniająco-przyspieszającego o nominalnym napięciu 20 kV dla cząstek naładowanych przyspieszonych w akceleratora z ultra wysoką próżnią i źródłem jonów typu ECR;b. przystosowanie akceleratora z ultra wysoką próżnią i źródłem jonów typu ECR do pracy na wysokim potencjale elektrycznym o wartości do 40 kV;c. kalibracja i uruchomienie systemu opóźniająco-przyspieszającego o nominalnym napięciu 20 kV w warunkach laboratoryjnych dla wybranych wiązek przyspieszanych jonów.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia, Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny, maszyny i sprzęty inne
kody CPV 38000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się