Przetarg 7526361 - Konserwacja systemów bezpieczeństwa, pożarowych i...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7526361 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-09
przedmiot ogłoszenia
Konserwacja systemów bezpieczeństwa, pożarowych i elektrycznych w TAURON Arenie Kraków
Numer referencyjny: ZPZ.261.3.2020

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja systemów bezpieczeństwa, pożarowych i elektrycznych w TAURON Arenie Kraków.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności konserwację następujących systemów i urządzeń:
- rozdzielnice i instalacje zasilające urządzenia elektryczne,
- baterie kondensatorów,
- system nagłośnienia SNI,
- system zliczania pojazdów,
- automatyka i BMS,
- system monitoringu konstrukcji,
- CCTV,
- instalacje ogrzewania dachu,
- transformatory,
- agregaty prądotwórcze,
- rozdzielnice i instalacje SN/NN,
- system detekcji CO/LPG,
- system KDSWiN,
- szafy automatyki,
- zasilacze UPS,
- wentylatory oddymiające,
- automatyka instalacji oddymiania,
- instalacje tryskaczowe,
- instalacja hydrantowa,
- instalacja gaszenia gazem,
- system pożarowy SAP,
- dźwiękowy system ostrzegania,
- oświetlenie awaryjne, centralne baterie,
- klapy przeciwpożarowe i baterie klap.
Przedmiot zamówienia winien być realizowany zgodnie z przepisami § 3 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.). Zakres czynności konserwacyjnych i sposób ich wykonywania określony jest w załączniku 1 do SIWZ, sposób ich realizacji jest doprecyzowany w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) systemów i urządzeń będących przedmiotem konserwacji. Zamówienie obejmuje również dostawę, wymianę i uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych takich jak filtry, smary, oleje, środki czyszczące itp. (określonych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR)). Wykonawca zobowiązany jest posługiwać się podmiotami lub/i specjalistami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia zawodowe, licencje, certyfikaty itp. Wykonawca musi uwzględnić w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, że TAURON Arena Kraków jest objęta gwarancją i rękojmią wykonawcy obiektu (konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. (Lider), Acciona Infraestructuras S.A., Mostostal Puławy S.A., Asseco Poland S.A.), obowiązującymi do 25 maja 2022.
branża Energoelektryczna, Ochrona, Elektronika, RTV, AGD, multimedia, Telekomunikacja, Telefony
podbranża instalacje wewnętrzne, oświetlenie, urządzenia, materiały, instalacje, sprzęt i instalacje p-poż, osprzęt radiotelekomunikacyjny telefoniczny, sprzęt rtv, multimedia
kody CPV 50000000, 50232100, 50330000, 50340000, 50510000, 50532000, 50700000, 50711000, 50712000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się