Zlecenie 8041477 - Konserwacja oraz naprawa systemu sygnalizacji włamania i...

   
Zamówienie 8041477 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-03-25
przedmiot zlecenia
Konserwacja oraz naprawa systemu sygnalizacji włamania i napadu w Stacjach Radarowych.
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przed
miotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji oraz bieżących napraw systemu sygnalizacji włamania i napadu w niżej wymienionych obiektach:
a) Stacja Radarowa Nabrzeże Dąbrowickie, Szczecin,
b) Stacja Radarowa Elewator Ewa Szczecin,
c) Stacja Radarowa Elewator Snop ul. Nad Odrą 72, Szczecin,
d) Stacja Radarowa Inoujście,
e) Stacja Radarowa Nabieżnik Police,
f) Stacja Radarowa Chełmianek,
g) Stacja Radarowa I Brama Torowa,
h) Stacja Radarowa Paprotno,
i) Stacja Radarowa SKRS Karsibór, Świnoujście, ul. Karsiborska,
j) Stacja Radarowa Kosa N, Świnoujście,
k) Stacja Radarowa Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.
l) Stacja Radarowa Darłowo,
m) Stacja Radarowa Kołobrzeg.
Wykaz Stacji Radarowych wraz z adresami stanowi - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Szczegółowy zakres czynności objętych zamówieniem przewiduje:
1) Sprawdzenie poprawności pracy elementów systemu w tym w szczególności:
a) oczyszczenie elementów wchodzących w skład systemu,
b) oczyszczenie styków instalacji przewodowej elementów systemu,
c) sprawdzenie rozmieszczenia, instalacji i zamocowania urządzeń,
d) sprawdzenie zasilania głównego,
e) sprawdzenie podłączeń baterii żelowych i sieci 230V,
f) sprawdzenie stanu baterii żelowych - zmierzyć napięcie (min. 11,5V),
g) sprawdzenie stanu naładowania - obciążyć baterie przez 30 min. po czym sprawdzić stan naładowania, napięcie nie powinno być mniejsze niż 11V,
h) sprawdzenie czy bezpieczniki mają odpowiednie wartości,
i) pobudzenie wszystkich czujek i urządzeń uruchamianych ręcznie,
j) sprawdzenie sygnału wyjściowego z centrali, bez transmisji sygnału na zewnątrz, który odbywa się przy udziale linii światłowodowej,
k) sprawdzenie działania sygnalizatorów alarmowych w tym akustycznego i optycznego,
l) aktualizacja kodów dostępu.
2) Sprawdzenie stanu centrali, w tym w szczególności:
a) dokonanie wizualnych oględzin stanu konsoli, umycie klawiatury i konsoli,
b) przeprowadzenie testu wyświetlacza,
c) wyłączenie/włączenie stref alarmowych,
d) wywołanie alarmu, potwierdzenie, skasowanie,
e) przywrócenie stanu normalnej pracy wszystkim testowanym elementom systemu po zakończeniu prac testowych,
f) sporządzenie protokołu z przeglądu.
3. Zamawiający zapewnia transport do obiektów niedostępnych z lądu w celu realizacji
przedmiotu zamówienia.
branża Ochrona
podbranża instalacje
kody CPV 50711000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się