Przetarg 7731521 - Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie...

   
Analizuj Zamówienie 7731521 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-02
przedmiot ogłoszenia
Konserwacja nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zie
lonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie Zad. 1 - OD Kłodawa Zad. 2 - OD Drezdenko Zad. 3 - OD Sulęcin Zad. 4 - OD Ośno Lubuskie
Numer referencyjny: ZDW-ZG-WZA-3310-81/2020

Przedmiotem zamówienia dla poszczególnych zadań jest:

dla Zadania nr 1 – OD Kłodawa:
- wypełnienie spoin i szczelin w nawierzchni z kostki kamiennej grysem,
- przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej,
- regulacja oraz rozbiórka obrzeży betonowych,
- rozebranie chodników z płyt betonowych,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- ustawienie obrzeży betonowych;

dla Zadania nr 2 – OD Drezdenko:
- frezowanie istniejącej nawierzchni,
- konserwacja nawierzchni bitumicznych,
- umocnienie poboczy oraz zjazdów frezowiną;

dla Zadania nr 3 – OD Sulęcin:
- konserwacja nawierzchni bitumicznych;

dla Zadania nr 4 – OD Ośno Lubuskie:
- konserwacja nawierzchni bitumicznych,
- umocnienie poboczy oraz zjazdów frezowiną,
- wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej.

Roboty objęte zamówieniem będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb Zamawiającego:
a) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie
do realizacji i zabezpieczenie terenu będzie wynosił ……….. godz. (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu/telefonicznie, przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót,
b) w pozostałych sytuacjach – każdorazowo zostanie określony czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu,
zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania Rejonu Dróg Wojewódzkich;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zad. 1 - OD Kłodawa
dla Zadania nr 1 – OD Kłodawa: - wypełnienie spoin i szczelin w nawierzchni z kostki kamiennej grysem, - przełożenie chodników z kostki brukowej betonowej, - regulacja oraz rozbiórka obrzeży betonowych, - rozebranie chodników z płyt betonowych, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, - ustawienie obrzeży betonowych; Roboty objęte zamówieniem będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb Zamawiającego: a) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji i zabezpieczenie terenu będzie wynosił ……….. godz. (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu/telefonicznie, przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót, b) w pozostałych sytuacjach – każdorazowo zostanie określony czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu, zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania Rejonu Dróg Wojewódzkich; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Zad. 2 - OD Drezdenko
dla Zadania nr 2 – OD Drezdenko: - frezowanie istniejącej nawierzchni, - konserwacja nawierzchni bitumicznych, - umocnienie poboczy oraz zjazdów frezowiną; Roboty objęte zamówieniem będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb Zamawiającego: a) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji i zabezpieczenie terenu będzie wynosił ……….. godz. (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu/telefonicznie, przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót, b) w pozostałych sytuacjach – każdorazowo zostanie określony czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu, zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania Rejonu Dróg Wojewódzkich; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

Część nr: 3 Nazwa: Zad. 3 - OD Sulęcin
dla Zadania nr 3 – OD Sulęcin: - konserwacja nawierzchni bitumicznych; Roboty objęte zamówieniem będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb Zamawiającego: a) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji i zabezpieczenie terenu będzie wynosił ……….. godz. (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu/telefonicznie, przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót, b) w pozostałych sytuacjach – każdorazowo zostanie określony czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu, zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania Rejonu Dróg Wojewódzkich; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

Część nr: 4 Nazwa: Zad. 4 - OD Ośno Lubuskie
dla Zadania nr 4 – OD Ośno Lubuskie: - konserwacja nawierzchni bitumicznych, - umocnienie poboczy oraz zjazdów frezowiną, - wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej. Roboty objęte zamówieniem będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb Zamawiającego: a) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji i zabezpieczenie terenu będzie wynosił ……….. godz. (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu/telefonicznie, przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót, b) w pozostałych sytuacjach – każdorazowo zostanie określony czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu, zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania Rejonu Dróg Wojewódzkich; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233141, 45233200, 45233253
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się