Zlecenie 7386720 - Konserwacja, kontrola i inspekcja wind. Szanowni Państwo,...

   
Analizuj Zamówienie 7386720 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-16
przedmiot zlecenia
Konserwacja, kontrola i inspekcja wind.
Szanowni Państwo,
Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Naramowicka
217 A-D w Poznaniu,
(Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na konserwację
czterech wind w budynku mieszkalnym w poniższym zakresie czynności:
funkcjonalne przeglądy wciągarki, zamocowań, przekładni, luzownika, koła
linowego, lin, prowadnic drzwi kabinowych i szybowych, prowadnic kabinowych
i przeciwwagi, oraz układu hydraulicznego w przypadku urządzeń z napędem
hydraulicznym;
smarowanie podzespołów wind w stopniu zapewniającym optymalne
funkcjonowanie urządzeń;
sprawdzanie i regulacja parametrów jezdnych urządzeń dźwigowych,
w szczególności precyzji zatrzymywania się urządzenia na przystankach;
kontrola wzrokowa i funkcji przekaźników, panela sterowania w kabinie, kaset
dyspozycji, monitoringu i innego wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa,
a także wyświetlaczy i sprzętu oświetleniowego;
sprawdzanie urządzenia pod kątem jakości pracy;
kontrola stanu oleju napędu;
oczyszczenie podzespołów wind z zabrudzeń, powstałych w wyniku normalnej
eksploatacji, w zakresie umożliwiającym ich funkcjonowanie;
czyszczenie maszynowni, dachu kabiny i podszybia z zabrudzeń, powstałych w
wyniku normalnej eksploatacji dwa razy w ciągu roku;
wykonywanie pomiarów elektrycznych w związku z badaniem wymaganych przez
Urząd Dozoru Technicznego;
uzupełnianie oświetlenia w kabinie dźwigu w związku z naturalnym zużyciem
elementów oświetleniowych. Czynność ta będzie wykonywana przy planowanym
serwisie i dostarczeniu elementów oświetleniowych;
ponowne uruchamianie windy w sytuacji, gdy jej przestój spowodowany był
zablokowaniem fotokomórki, chociażby nawet z przyczyn leżących po stronie
Zleceniobiorcy.
gotowość do usuwania skutków awarii - Czas gotowości Pogotowia
Serwisowego:
a) Całodobowo, 7 dni w tygodniu, przez cały rok - w zakresie uwalniania
ludzi uwięzionych w kabinach
b) w godzinach 07.00-20:00 (z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni
ustawowo wolnych od pracy) - w innym zakresie niż wskazany w pkt. a.
branża Windy i dźwigi
podbranża windy towarowe, osobowe, platformy
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się