Przetarg 7913374 - „Konserwacja i przegląd okresowy komór chłodniczych w...

   
Analizuj Zamówienie 7913374 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-31
przedmiot ogłoszenia
„Konserwacja i przegląd okresowy komór chłodniczych w kompleksach wojskowych administrowanych przez SOI Nowa Dęba oraz SOI K
ielce”
Numer referencyjny: Zp154/20

1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi konserwacja i przegląd okresowy komór chłodniczych w kompleksach administrowanych przez SOI Nowa Dęba oraz SOI Kielce.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie bieżących konserwacji i przeglądów okresowych urządzeń chłodniczych w Nowej Dębie oraz w Kielcach, mających na celu utrzymanie ich w stałej sprawności technicznej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia.
3. Przeglądy okresowe wraz z konserwacją należy wykonać w zakresie i terminach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, przedstawionym w załączniku nr 1 do SIWZ.
4. Zakres konserwacji obejmuje w szczególności:
1) sprawdzenie szczelności instalacji, kontrolę i wymianę filtrów, sprawdzenie parowacza, skraplacza oraz wszystkich połączeń elektrycznych;
2) kontrolę instalacji chłodniczej, oględziny ogólne, kontrolę szczelności i ewentualne uszczelnienie oraz uzupełnienie czynnika chłodniczego, koncentratu do parowników i koncentratu do skraplaczy;
3) kontrolę stanu izolacji rurociągów oraz w razie potrzeby uzupełnienie izolacji;
4) czyszczenie parownika (środki posiadające atest PZH);
5) czyszczenie skraplacza;
6) czyszczenie obudowy wewnętrznej komory chłodniczej;
7) sprawdzenie stanu uszczelek drzwi chłodniczych oraz połączeń płyt warstwowych;
8) kontrolę sprężarki chłodniczej, kontrolę ciśnienia na ssaniu i tłoczeniu sprężarki;
9) kontrolę stanu sterownika klimatyzatora, kontrolę instalacji odprowadzenia skroplin, kontrolę drożności połączeń klejonych, stanu tacy ociekowej.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji.
6. Wykaz urządzeń oraz częstotliwość wykonywania przeglądów i konserwacji określa załącznik nr 1A do SIWZ- szczegółowy formularz wyceny.
7. Integralną część w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią postanowienia projektu umowy, tj. załącznik nr 2 do SIWZ – w zakresie nieuregulowanym postanowieniami Rozdziału IV SIWZ.
branża Wentylacja i klimatyzacja
podbranża urządzenia
kody CPV 50800000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się