Przetarg 8262495 - „Konserwacja i bieżące utrzymanie kotłowni c.o. i...

   
Analizuj Zamówienie 8262495 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-07-13
przedmiot ogłoszenia
„Konserwacja i bieżące utrzymanie kotłowni c.o. i c.w.u. wraz z instalacjami c.o. i c.w.u. znajdujących się w budynkach na
terenie Gminy Kobylnica”,

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, której przedmiotem jest konserwacja i bieżące utrzymanie w ciągłej sprawności kotłowni c.o. i c.w.u. wraz z instalacjami c.o. i c.w.u. w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia zwanej dalej „konserwacją” t. j. w sezonie grzewczym i poza sezonem grzewczym, znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Kobylnica, która będzie realizowana dla Gminy Kobylnica i jednostek Gminy tj.:
1) Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy,
2) Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy,
3) Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie,
4) Szkoły Podstawowej im. Książąt Pomorskich w Słonowicach,
5) Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Kończewie,
6) Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Sycewicach,
7) Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy,
8) Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy,
9) Gminnej Bibliotece Publicznej w Kobylnicy,
w okresie od 01.09.2021 r. do 31.08.2025 r.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację, w szczególności:
2.1 W sezonie grzewczym (t. j. od 01 września do 30 kwietnia) usługę należy realizować w:
1) Szkole Podstawowej w Kobylnicy, ul. Główna 63, 76-251 Kobylnica:
a) budynek Szkoły Podstawowej wraz ze stołówką, kuchnią i salą gimnastyczną,
2) Szkole Podstawowej w Kwakowie w budynkach:
a) Szkoły Podstawowej, Kwakowo ul. Słupska 5, 76-251 Kobylnica,
b) Sali gimnastycznej, Kwakowo ul. Słupska 3b, 76-251 Kobylnica,
3) Szkole Podstawowej w Słonowicach, Słonowice 4, 76-251 Kobylnica:
a) Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną,
4) Szkole Podstawowej w Kończewie w budynkach:
a) Szkoły Podstawowej, Kończewo, ul. Szkolna 1, 76-251 Kobylnica,
b) Sali gimnastycznej, Kończewo, ul. Główna 2, 76-251 Kobylnica,
5) Szkole Podstawowej w Sycewicach, Sycewice, ul. Szkolna 1, 76-251 Kobylnica,
a) budynek Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną,
6) Ośrodku Zdrowia w Kwakowie, Kwakowo, ul. Cicha 13, 76-251 Kobylnica,
7) Ośrodku Zdrowia w Słonowicach, Słonowice 12, 76-251 Kobylnica,
8) Ośrodku Zdrowia w Kobylnicy, Kobylnica, ul. Główna 54, 76-251 Kobylnica,
9) Urzędzie Gminy w Kobylnicy, Kobylnica, ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica,
10) Świetlicy wiejskiej w Kuleszewie, Kuleszewo 31, 76-251 Kobylnica,
11) Świetlicy wiejskiej w Płaszewie, Płaszewo 9, 76-251 Kobylnica,
12) Świetlicy wiejskiej w Reblinie, Reblino, ul. Długa 16c, 76-251 Kobylnica,
13) Świetlicy wiejskiej w Łosinie, Łosino, ul. Starowiejska 1c, 76-251 Kobylnica,
14) Remizie strażackiej i Świetlicy wiejskiej w Sierakowie Słupskim, Sierakowo 21b, 76-251 Kobylnica,
15) Świetlicy wiejskiej i Remizie strażackiej w Lubuniu, Lubuń 19a i 19b, 76-251 Kobylnica,
16) Świetlicy wiejskiej, Remizie strażackiej i Bibliotece we Wrzącej, Wrząca 53, 76-251 Kobylnica,
17) Świetlicy wiejskiej w Bolesławicach, Bolesławice ul. Słupska 38, 76-251 Kobylnica,
18) Świetlicy wiejskiej w Kruszynie, Kruszyna 1B, 76-251 Kobylnica,
19) Świetlicy wiejskiej w Kczewie, Kczewo 6/1, 76-251 Kobylnica,
20) Świetlicy wiejskiej w Widzinie, Widzino ul. Główna 26, 76-251 Kobylnica,
21) Remizie strażackiej i Świetlicy wiejskiej w Sycewicach, Sycewice ul. Sportowa 2 i 2A, 76-251 Kobylnica,
22) Świetlicy wiejskiej w Luleminie, Lulemino 19, 76-251 Kobylnica.
23) Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy w tym w Referacie Straży Gminnej w Kobylnicy ul. Wodna 20/2, 76-251 Kobylnica oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ul. Wodna 20/3, 76-251 Kobylnica oraz Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, ul. Wodna 20/4, 76-251 Kobylnica oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Kobylnicy, ul. Wodna 20/4, 76-251 Kobylnica – jedna kotłownia,
24) budynku w Kobylnicy, ul. Główna 1c, 76-251 Kobylnica.
2.1 Poza sezonem grzewczym (t. j. od 1 maja do 31 sierpnia) usługę należy realizować w:
1) Szkole Podstawowej w Kobylnicy, Kobylnica, ul. Główna 63, 76-251 Kobylnica:
a) budynek Szkoły Podstawowej wraz ze stołówką, kuchnią i salą gimnastyczną,
2) Szkole Podstawowej w Kwakowie w budynkach:
a) Szkoły Podstawowej, Kwakowo, ul. Słupska 5, 76-251 Kobylnica,
b) Sali gimnastycznej, Kwakowo, ul. Słupska 3b, 76-251 Kobylnica,
c) kompleks boisk sportowych ORLIK,
3) Szkole Podstawowej w Słonowicach, Słonowice 4, 76-251 Kobylnica:
a) budynek Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną,
4) Szkole Podstawowej w Kończewie w budynkach:
a) Szkoły Podstawowej, Kończewo ul. Szkolna 1, 76-251 Kobylnica,
b) Sali gimnastycznej, Kończewo, ul. Główna 2, 76-251 Kobylnica,
5) Szkole Podstawowej w Sycewicach, Sycewice, ul. Szkolna 1, 76-251 Kobylnica:
a) Budynek Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną,
6) Ośrodku Zdrowia w Kwakowie, Kwakowo, ul. Cicha 13, 76-251 Kobylnica,
7) Ośrodku Zdrowia w Słonowicach, Słonowice 12, 76-251 Kobylnica,
8) Ośrodku Zdrowia w Kobylnicy, ul. Główna 54, 76-251 Kobylnica,
9) Świetlicy wiejskiej w Kuleszewie, Kuleszewo 31, 76-251 Kobylnica,
10) Świetlicy wiejskiej w Płaszewie, Płaszewo 9, 76-251 Kobylnica,
11) Świetlicy wiejskiej w Reblinie, ul. Długa 16c, 76-251 Kobylnica,
12) Świetlicy wiejskiej w Łosinie, ul. Starowiejska 1c, 76-251 Kobylnica,
13) Remizie strażackiej i Świetlicy wiejskiej w Sierakowie Słupskim, Sierakowo 21B,
76-251 Kobylnica,
14) Remizie strażackiej i Świetlicy wiejskiej w Lubuniu, Lubuń 19a i 19B, 76-251 Kobylnica,
15) Remizie strażackiej, Świetlicy wiejskiej i Bibliotece we Wrzącej, Wrząca 53,
76-251 Kobylnica,
16) Świetlicy wiejskiej w Bolesławicach, Bolesławice ul. Słupska 38, 76-251 Kobylnica
17) Świetlicy wiejskiej w Kruszynie, Kruszyna 1B, 76-251 Kobylnica,
18) Świetlicy wiejskiej w Kczewie, Kczewo 6/1, 76-251 Kobylnica,
19) Świetlicy wiejskiej w Widzinie, Widzino ul. Główna 26, 76-251 Kobylnica,
20) Remizie strażackiej i Świetlicy wiejskiej w Sycewicach, Sycewice ul. Sportowa 2 i 2A, 76-251
Kobylnica,
21) Świetlicy wiejskiej w Luleminie, Lulemino 19, 76-251 Kobylnica,
22) Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy w tym w Referacie Straży Gminnej w Kobylnicy ul.
Wodna 20/2, 76-251 Kobylnica oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ul. Wodna 20/3,
76-251 Kobylnica oraz Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, ul. Wodna 20/4, 76-
251 Kobylnica oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Kobylnicy, ul. Wodna 20/4, 76-251
Kobylnica – jedna kotłownia,
23) budynku w Kobylnicy, ul. Główna 1c, 76-251 Kobylnica.
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia będzie wykonywał konserwację, o której mowa w ust. 4 oraz naprawy, o których mowa w ust. 5 na warunkach określonych w SWZ i umowie oraz zgodnie z DTR lub zaleceniami producentów urządzeń oraz obowiązującymi przepisami i normami celem utrzymania w ciągłej sprawności.
Uwaga: Dla urządzeń będących w okresie objętym gwarancją producenta, dla których przeglądy i naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowany serwis w celu podtrzymania gwarancji producenta, konserwacja będzie wykonywana w ograniczonym zakresie. Informację o urządzeniach objętych gwarancją producenta zawiera Załącznik nr 1.

CUW-DOR.271.15.2021.OZ
branża Ciepłownictwo i gaz, Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża instalacje grzewcze, obsługa techniczna nieruchomości
kody CPV 50720000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się