Przetarg 7548425 - Konserwacja hydrofornii w bud. nr 494 w Nowej Dębie. Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7548425 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-22
przedmiot ogłoszenia
Konserwacja hydrofornii w bud. nr 494 w Nowej Dębie.
Numer referencyjny: Zp54/2020

Prace Demontażowe:
Demontaż obejmuje zb
iorniki hydroforowe:
- ZH-08/3 Dn. 800mm H 2650mm 1m3 (1 szt.)
- ZH-10 Dn. 1000mm H 2590 1,5m3 (1 szt.)
- spuszczenie wody ze zbiorników,
- odłączenie zbiorników od instalacji przez rozkręcenie połączeń śrubowych,
- zdemontowanie zbiorników z fundamentu,
- pocięcie zbiorników na elementy o gabarytach pozwalających na bezpieczne wyniesienie z budynku,
- wywiezienie złomu na magazyn SOI Nowa Dęba.
Zbiorniki zlokalizowane są w piwnicy budynku (hydroforni) z uwagi na przewężenia (drzwi 900mm, klatka chodowa) nie ma możliwości wyniesienia zbiorników z budynku bez wcześniejszego pocięcia.
Roboty montażowe:
- dostawa zbiorników hydroforowych ZH-08/3 Dn. 800mm H 2650mm,1m3
(2 szt.),
Parametry techniczne:
Tmax. 50˚C,
Tmin. 50˚C,
PT 8,6bar,
PS 6,0bar,
Vzb.1000 l
- połączenie zbiorników z instalacją,
- dostawa i zamontowanie osprzętu,
- sprawdzenie szczelności zbiorników hydroforowych (próba ciśnieniowa).
- regulacja zbiorników według wymagań ustalonych instrukcją eksploatacyjną,
- płukanie instalacji ciepłej i zimnej wody do uzyskania parametrów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na co Wykonawca przedstawi stosowne protokoły.
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne, instalacje wewnętrzne
kody CPV 45332200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się