Przetarg 7681783 - Kompleksowe wykonanie usług aranżacji zieleni na terenie...

   
Analizuj Zamówienie 7681783 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-08
przedmiot ogłoszenia
Kompleksowe wykonanie usług aranżacji zieleni na terenie miasta Świebodzin
Numer referencyjny: IZP.271.25.2020

1. Przedmio
tem zamówienia jest Kompleksowe wykonanie usług aranżacji zieleni na terenie miasta Świebodzin, polegające na wykonaniu nasadzeń, podlewaniu i pielęgnacji nasadzeń, wykonywaniu zimowej dekoracji, w tym między innymi:
a) Usunięcie dekoracji świątecznej obejmuje:
usunięcie gałązek drzew iglastych lub sztucznej girlandy oraz dekoracji świątecznej,
usunięcie ziemi,
wywiezienie (transport) i utylizacja ziemi, gałązek drzew iglastych lub sztucznej girlandy.
b) Przygotowanie i zakup ziemi (podłoża) obejmuje:
przesianie i wymieszanie podłoża z nawozem,
napełnienie konstrukcji przygotowaną ziemią (podłożem).
c) Zakup i nasadzenie roślin obejmuje:
zakup i transport roślin kwiatów jednorocznych do nasadzeń I i II (wiosenne, letnie),
nasadzenie roślin.
d) Uporządkowanie podłoża między I a II nasadzeniem obejmuje:
wyrwanie roślin z podłoża,
uporządkowanie podłoża i terenu wokół,
wywiezienie (transport) i utylizacja roślin.
e) Transport konstrukcji obejmuje:
transport konstrukcji z dotychczasowych miejsc zawieszenia/ ustawienia/składowania na terenie miasta Świebodzina do szklarni Wykonawcy celem obsadzenia wybraną roślinnością,
dostarczenie i zamontowanie w miejscu docelowym gotowych obsadzonych w pełni rozkwitniętymi kwiatami konstrukcji.
f) Uprzątnięcie nasadzeń po zakończeniu kwitnienia obejmuje:
wyrwanie roślin z podłoża,
uporządkowanie podłoża i terenu wokół,
wywiezienie (transport) roślin i ich utylizacja,
transport konstrukcji do miejsc składowania.
g) Zimowa dekoracja obejmuje:
wyłożenie gałązkami drzew iglastych lub sztuczna girlandą a w okresie przedświątecznym wykonanie dekoracji świątecznej.
h) Pielęgnacja i podlewanie nasadzeń w donicach Harmonia 1/2, gazonach, donicach (małych, dużych, betonowych), skrzynkach plastikowych 22 l i 29 l (na ul. 30 Stycznia), na skwerach, konstrukcjach pierścieniowych (wiszących) na lampach, konstrukcjach kaskadowych H2400, H1750, H1200, H750, misach wiszących Sifu (pojedynczych i podwójnych) obejmuje:
pielenie, nawożenie, podlewanie, usuwanie obumarłych kwiatostanów i liści, stosowanie oprysków,
uzupełnienie wypadów oraz roślin skradzionych lub zniszczonych.

2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
branża Tereny zielone
podbranża zieleń
kody CPV 77310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się