Przetarg 8883943 - Kompleksowa usługa prowadzenia żywienia wczasowiczów w...

   
Analizuj Zamówienie 8883943 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-05
przedmiot ogłoszenia
Kompleksowa usługa prowadzenia żywienia wczasowiczów w Ośrodku Wypoczynkowym Czarlina.

1. Przedmiotem zamówienia jest komp
leksowa usługa prowadzenia żywienia wczasowiczów w Ośrodku Wypoczynkowym Czarlina (OW Czarlina) w okresie od 10.06.2022 r. do 16.09.2022 r. na 14-dniowych turnusach w udostępnionych pomieszczeniach Zamawiającego wraz z prowadzeniem kawiarenki, z opcją prowadzenia usługi w okresie od 10.06.2023 r. do 16.09.2023 r.

ZP/119/055/U/22


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00153239/01 z dnia: 2022-05-11
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji Przed zmianą:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji obejmującej zwiększenie przedmiotu umowy do 100% wartości zamówienia podstawowego, z realizacją przedmiotu zamówienia w terminie 10.06.2023- 16.09.2023 r. na tych samych warunkach jak zamówienie podstawowe.
Zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane zgodnie z harmonogramem określonym w § 3 ust. 4 umowy na tych samych warunkach jak zamówienie podstawowe.
O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie do 31.01.2023 r.
Po zmianie:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, z realizacją przedmiotu zamówienia w terminie 10.06.2023- 16.09.2023 r. na tych samych warunkach jak zamówienie podstawowe. Cena brutto za zamówienie objęte prawem opcji określona jest w formularzu rzeczowo- cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
Zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane zgodnie z harmonogramem określonym w § 3 ust. 4 umowy na tych samych warunkach jak zamówienie podstawowe.
O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie do 31.01.2023 r.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-13 10:00
Po zmianie:
2022-05-16 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-13 10:05
Po zmianie:
2022-05-16 10:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-11
Po zmianie:
2022-06-14
branża Gastronomia, catering
podbranża usługi restauracyjne, żywienie zbiorowe
kody CPV 55000000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi restauracyjne , żywienie zbiorowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9716050 2023-06-09
godz. 10:00
OŚRODEK ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ Zapewnienie noclegu, wyżywienia i sal dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie podczas przeprowadzanego kursu (...
9712969 2023-06-09
godz. 10:00
LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU ODDZIAŁ W WARSZAWIE Kompleksowa Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń „Operator koparko ładowarki klasa III” wraz z egzaminem Powstaje w kontekście projektu RPLU.09.01.00-06-0062/19 - "...
9681472 2023-06-12
godz. 08:00
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE Świadczenie usługi całodziennego żywienia dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Numer referencyjny: ZOZ/ZP/2/05/2023 Przedmiot zamówienia - Przygotowywanie i wydawanie ...
9713671 2023-06-12
godz. 10:00
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W KRAKOWIE Prowadzenie bufetu szkolnego
9702912 2023-06-13
godz. 07:30
23 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM ZP/24/2023 Usługa żywienia systemem zleconym w m. Biała Podlaska w 2023r. DZSW Przedmiotem zamówienia jest usługa zbiorowego żywienia w systemie zleconym (3xdziennie), gotowych całod...
9723419 2023-06-13
godz. 09:00
UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI Przygotowanie kolacji w formie bufetu dla uczestników Konferencji TransNav - powtórne Przedmiotem postępowania jest zorganizowanie Kolacji w formie bufetu w dniu 22.06.2023 w godzinach 1...
9723054 2023-06-14
godz. 09:00
WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na: a) przygotowaniu posiłków, b) dostarczeniu świeżych posiłków w trakcie spektaklu edukacyjnego organiz...
9709808 2023-06-14
godz. 11:00
UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE W GDAŃSKU NAJEM POMIESZCZENIA W BUDYNKU CENTRUM MEDYCYNY NIEINWAZYJNEJ PRZY UL. SMOLUCHOWSKIEGO 17 W GDAŃSKU. 1.1 Pomieszczenie nr 0/PU/01.6.2-o powierzchni 14,46 m2, zlokalizowane jest na poziomie 0...
9700059 2023-06-21
godz. 12:00
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W LUBANIU DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W LUBANIU ORAZ ZMYWANIE NACZYŃ OD DNIA 01.09.2023 R. DO DNIA 31.07.2024R. (Z WYŁĄCZENIEM MIESIĄCA SIER...
9715908 2023-07-03
godz. 10:00
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. TADEUSZA MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ WE WROCŁAWIU Świadczenie usług całodziennego wyżywienia pacjentów hospitalizowanych w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka Numer referencyjny: EZ/408/NT/23 Przedmiotem zamówie...