Przetarg 8883943 - Kompleksowa usługa prowadzenia żywienia wczasowiczów w...

   
Analizuj Zamówienie 8883943 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-05
przedmiot ogłoszenia
Kompleksowa usługa prowadzenia żywienia wczasowiczów w Ośrodku Wypoczynkowym Czarlina.

1. Przedmiotem zamówienia jest komp
leksowa usługa prowadzenia żywienia wczasowiczów w Ośrodku Wypoczynkowym Czarlina (OW Czarlina) w okresie od 10.06.2022 r. do 16.09.2022 r. na 14-dniowych turnusach w udostępnionych pomieszczeniach Zamawiającego wraz z prowadzeniem kawiarenki, z opcją prowadzenia usługi w okresie od 10.06.2023 r. do 16.09.2023 r.

ZP/119/055/U/22


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00153239/01 z dnia: 2022-05-11
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji Przed zmianą:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji obejmującej zwiększenie przedmiotu umowy do 100% wartości zamówienia podstawowego, z realizacją przedmiotu zamówienia w terminie 10.06.2023- 16.09.2023 r. na tych samych warunkach jak zamówienie podstawowe.
Zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane zgodnie z harmonogramem określonym w § 3 ust. 4 umowy na tych samych warunkach jak zamówienie podstawowe.
O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie do 31.01.2023 r.
Po zmianie:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, z realizacją przedmiotu zamówienia w terminie 10.06.2023- 16.09.2023 r. na tych samych warunkach jak zamówienie podstawowe. Cena brutto za zamówienie objęte prawem opcji określona jest w formularzu rzeczowo- cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
Zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane zgodnie z harmonogramem określonym w § 3 ust. 4 umowy na tych samych warunkach jak zamówienie podstawowe.
O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie do 31.01.2023 r.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-13 10:00
Po zmianie:
2022-05-16 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-13 10:05
Po zmianie:
2022-05-16 10:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-11
Po zmianie:
2022-06-14
branża Gastronomia, catering
podbranża usługi restauracyjne, żywienie zbiorowe
kody CPV 55000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi restauracyjne , żywienie zbiorowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8889701 2022-05-19
godz. 11:00
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI W WARSZAWIE Najem lokalu użytkowego w celu prowadzenia stołówki pracowniczej w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie
8903398 2022-05-20
godz. 10:00
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁAPACH O.26.22.2022.EJ Przygotowanie i dostawa gorących obiadów do Dziennego Domu Senior + w Łapach. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Drugie danie do Dziennego Domu Senior + w Łapach - 3540 szt. 2 Zupa d...
8900928 2022-05-20
godz. 11:00
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W STAROGARDZIE GDAŃSKIM Dzierżawa części nieruchomości położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Rynek oznaczonej w ewidencji nieruchomości jako działka nr 238/6 w obrębie 17 o powierzchni nieprzekraczającej 460 m...
8903990 2022-05-23
godz. 10:00
PUNKT PRZEDSZKOLNY CHATKA PUCHATKA IZABELA PAŁKIEWICZ 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia dla 15 dzieci w wieku 1-3 lat, uczęszczających do żłobka przy ul. Sudeckiej 4 w Białymstoku, w formie pełnego dziennego wyżywienia z nap...
8895555 2022-05-23
godz. 10:00
URZĄD GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Dzierżawa w sezonie 2022, od dnia 01.06.2022 r. do dnia 31.08.2022 r. części działki o pow. 100 m2 oznaczonej nr ewidencyjnym 18/2 obręb 3 m. Lwówek Śląski z przeznaczeniem na stanowisko nr ...
8904961 2022-05-23
godz. 16:00
FUNDACJA DANTIS W PEŁNI ŻYCIA! - Utworzenie Dziennego Domu Pomocy ,,Zielona Weranda'' szansą na aktywne i godne życie seniorów Świadczenie usługi cateringowej tj. przygotowanie i dowóz śniadań i obiadów dw...
8910348 2022-05-26
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start 2” w ramach PAL Część I - organizacja jednodniowej wycieczki do Bydgoszczy (wrzesień 2022 rok) 1. Zapewnienie minimum programowego dla max 50 ...
8864737 2022-05-27
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI Dzierżawa części gruntu o powierzchni 10m2, oznaczonego nr działki 635/2 (LD1G/00044421/5), położonego w Aleksandrowie Łódzkim w Parku Miejskim przy budynku dawnej wagi (obok sklepu z pamiąt...
8885997 2022-05-27
godz. 14:00
WODOCIĄGI I KANALIZACJA AKWA SP. Z O.O. Dzierżawa gruntów na terenie Ośrodka Rekreacji AKWAMARINA na terenie Skorochowa, gm. Nysa pod cele gastronomiczne typu food truck
8905974 2022-06-14
godz. 10:00
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ WE WROCŁAWIU Dzierżawa terenu oznaczonego jako część działki nr 1, AM-1, obręb Popowice, przeznaczonego na lokalizację pojazdu typu foodtruck wraz z kabiną sanitarną.