Zlecenie 7327788 - Kompleksowa organizacja trzydniowej krajowej wizyty...

   
Analizuj Zamówienie 7327788 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-02-11
przedmiot zlecenia
Kompleksowa organizacja trzydniowej krajowej wizyty studyjnej, szlakiem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów reintegracyjnyc
h

W związku z realizacją projektu OWES „Ja-Ty-My” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na kompleksowe zorganizowanie trzydniowej krajowej wizyty studyjnej, szlakiem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, ZAZ).
Usługa zostanie zrealizowana nie później niż do końca maja 2020 r, dla 17 osobowej grupy uczestników wizyty, w dokładnym terminie wskazanym przez Zamawiającego, poza terenem województwa łódzkiego, w odległości nie większej niż 350 km od jego granic.
Wizyta studyjna dedykowana jest przedstawicielom grup inicjatywnych zainteresowanych działalnością w obszarze ekonomii społecznej oraz przedstawicielom podmiotów ekonomii społecznej. Cel zamówienia Celem organizacji wizyty studyjnej jest:
- zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej efektywnie działających na swoim terytorium;
- zapoznanie uczestników wizyty z realnymi problemami i zagrożeniami oraz potencjałem i szansami stwarzanymi przez ekonomię społeczną na podstawie doświadczeń wybranych podmiotów;
- zaprezentowanie dobrych i sprawdzonych rozwiązań dla podmiotów ekonomii społecznej,
- zaprezentowanie dobrych praktyk z zakresu rozwijania i wspierania ekonomii społecznej, w tym w szczególności przedsiębiorstw społecznych
- wymiana doświadczeń, budowanie potencjału, sieciowanie podmiotów ekonomii społecznej z terenu Polski. Przedmiot zamówienia W związku z realizacją projektu OWES „Ja-Ty-My” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na kompleksowe zorganizowanie trzydniowej krajowej wizyty studyjnej, szlakiem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, ZAZ).
Usługa zostanie zrealizowana nie później niż do końca maja 2020 r, dla 17 osobowej grupy uczestników wizyty, w dokładnym terminie wskazanym przez Zamawiającego, poza terenem województwa łódzkiego, w odległości nie większej niż 350 km od jego granic.
Wizyta studyjna dedykowana jest przedstawicielom grup inicjatywnych zainteresowanych działalnością w obszarze ekonomii społecznej oraz przedstawicielom podmiotów ekonomii społecznej.
branża Turystyka, wypoczynek, hotelarstwo, sport
podbranża imprezy masowe
kody CPV 79952000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się