Przetarg 10070076 - Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego ...

   
Analizuj Zamówienie 10070076 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-09
przedmiot ogłoszenia
Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego

(GZ-50) na potrzeby pomp ciepła, do 2 punktów poboru, które zostały
zakwalifikowane do grupy taryfowej W5.

A/ZP/SZP.261-86/23

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00497754/01 z dnia: 2023-11-16
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-17 09:00
Po zmianie:
2023-11-22 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-17 10:00
Po zmianie:
2023-11-22 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-16
Po zmianie:
2023-12-21
branża Ciepłownictwo i gaz
podbranża sprzedaż gazu
kody CPV 9123000, 65200000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzedaż gazu

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10106778 2023-12-04
godz. 10:00
OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWY SYRENA W MIELNIE Kompleksowa dostawa gazu wraz z dystrybucją do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego "SYRENA" w Mielnie na rok 2024 Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świad...
10101729 2023-12-05
godz. 10:00
POLITECHNIKA OPOLSKA „Dostawa i przesył gazu ziemnego wysokometanowego w roku 2024 do budynków Politechniki Opolskiej”. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego...
10064794 2023-12-05
godz. 10:30
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY METRZE Dostawa gazu ziemnego od dnia 01.01.2024 r. do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze w Warszawie
10087898 2023-12-06
godz. 08:00
WRONIECKI OŚRODEK KULTURY dostawa paliwa gazowego w 2024 roku 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa w 2024 roku, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego o symb...
10101702 2023-12-07
godz. 10:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Świętochłowicach Sp. z o.o. Prognozowane - zużycie w kW...
10087546 2023-12-07
godz. 12:30
LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W WARSZAWIE Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego typu E do obiektów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa ...
10116937 2023-12-08
godz. 11:00
CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KALISZU 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji gazu) na potrzeby CKiS w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku., zgod...
10110597 2023-12-13
godz. 09:00
URZĄD GMINY KRZESZOWICE Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji gazu ziemnego dla obiektów stanowiących własność Gminy Krzeszowice. 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dost...
10123777 2023-12-13
godz. 10:00
URZĄD GMINY JABŁONNA Polska - Gaz ziemny - Kompleksowa dostawa i sprzedaż paliwa gazowego na potrzeby Gminy Jabłonna w latach 2024-2025 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wysokometanowego gazu ziemnego przez ok...
10114122 2023-12-27
godz. 10:00
URZĄD MIASTA CHEŁMNO Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb Gminy Miasto Chełmno i placówek oświatowych Gminy Miasto Chełmno w okresie 01.02.2024r. – 31.01.2025r. Numer referencyjny: GM-OŚ.271.17.2023.J...