Przetarg 7753929 - „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującej...

   
Analizuj Zamówienie 7753929 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-14
przedmiot ogłoszenia
„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji do budy
nków Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie ul. Wierzbowa 16, w Tarnobrzegu ul. 1 go Maja 5, w Przemyślu ul. Mariacka 4 oraz w Sanoku ul. Jezierskiego 39”
Numer referencyjny: SA.272.10.20

Przedmiotem zamówienia jest ustalenie szczegółowych warunków kompleksowej dostawy energii elektrycznej obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji do budynków Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie ul. Wierzbowa 16, w Tarnobrzegu ul. 1 go Maja 5, w Przemyślu ul. Mariacka 4 oraz w Sanoku ul. Jezierskiego 39, zgodnie z prognozowanym rocznym zużyciem energii w oparciu o szczegółowe dane dotyczące układów zasilania oraz innych danych wynikających z – szczegółowo opisanych w Zał. Nr 1 do SIWZ w poniższych Pakietach.
Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09310000-5 Elektryczność, 65310000-9 Przesył energii elektrycznej
PAKIETY
PAKIET NR 1: WSSE w Rzeszowie - budynki przy ul. Wierzbowej 16 - wszystkie punkty poboru
PAKIET NR 2: WSSE w Rzeszowie - budynek przy ul. 1 go Maja 5 w Tarnobrzegu
PAKIET NR 3: WSSE w Rzeszowie – budynki przy ul. Jezierskiego 39 w Sanoku
PAKIET NR 4:WSSE w Rzeszowie – budynek przy ul. Mariacka 4 w Przemyślu
branża Energoelektryczna
podbranża sprzedaż energii elektrycznej
kody CPV 9310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się