Zlecenie 10428532 - JGKL RS 2024_Wykonywanie napraw budynków uszkodzonych w...

   
Zamówienie 10428532 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2024-04-11
przedmiot zlecenia
JGKL RS 2024_Wykonywanie napraw budynków uszkodzonych w wyniku działalności górniczej oraz wykonywanie zabezpieczeń profilaktyczny
ch budynków na terenie górniczym O_ZG Lubin

W związku z projektem prowadzonym przez podmiot z Grupy KGHM Polska Miedź S.A., zapraszamy do uczestnictwa w niniejszym postępowaniu i złożenia oferty w systemie zakupowym. Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie napraw budynków uszkodzonych w wyniku działalności górniczej oraz wykonywanie zabezpieczeń profilaktycznych budynków na terenie górniczym O_ZG Lubin. Numer projektu zakupowego: WS1932545773 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału Podwykonawców. Wszystkie wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w SIWZ i projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Uwaga: Ofertę handlową zawierającą cenę i koszty zadania bezwzględnie należy umieścić w punkcie nr 5. „Oferta handlowa”. Zabrania się umieszczania załączników uwzględniających wartość przedmiotu zamówienia w jakimkolwiek innym miejscu niniejszego Ogłoszenia pod rygorem odrzucenia całości oferty. Termin realizacji zamówienia: umowa obowiązuje od 01.07.2024 r. do. 30.06.2027 r. Termin składania ofert: do 29.04.2024 godz. 11:00 Zamawiający informuje, że załączenie w systemie dokumentów własnych, poza wymienionymi i wymaganymi w Ogłoszeniu, jest opcjonalne, a przedstawione w nich zapisy, które są niezgodne z wymaganiami Zamawiającego nie mogą stanowić oferty w przedmiotowym przetargu. Wykonawca składając ofertę w Systemie Zakupowym potwierdza warunki zawarte w Ogłoszeniu. Ewentualne propozycje zmiany warunków przedmiotowego przetargu należy zgłaszać przez zakładkę Wiadomości w Systemie Zakupowym przed upływem terminu zadawania pytań, celem uzyskania informacji, czy Zamawiający je zaakceptuje. Kupiec: Barbara Masternak KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze Lubin ul. M. Skłodowskiej-Curie 188 59-301 Lubin Tel.: (76) 748 2766 e-mail: Barbara.Masternak@kghm.com w dniach roboczych w godz. 6:00-14:00
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: malowanie, remont, wykończenie

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10557443 2024-06-05
godz. 10:00
Świętokrzyskie Remont pomieszczeń w Niepublicznym Przedszkolu HaHaHa z Oddziałami Integracyjnymi w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w ramach Projektu KREATYWNI ODKRYWCY współfinanso...
10552247 2024-06-06
godz. 09:00
Podkarpackie Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. Pułanek 4 w Tyczynie Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” prz...
10551559 2024-06-06
godz. 10:00
Mazowieckie WYKONANIE PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM DWÓCH LOKALI PRZY UL. NIZINNEJ 8 C ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBIE KOMUNALNYM DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY Przedmiotem zamówie...
10544529 2024-06-07
godz. 08:00
Pomorskie Remont stropu piwnicy nad lokalem ZOLTAR w Zespole Miejskich Hal Targowych w Gdyni. 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie remontu stropu piwnicy w budynku Hali Łukowej...
10531041 2024-06-07
godz. 14:00
Śląskie Wykonawstwo robót i usług remontowych oraz budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Makoszowianka w Zabrzu
10545904 2024-06-10
godz. 11:00
Mazowieckie Remont części budynku Grupy Serwisowej Tłoczni
10551211 2024-06-10
godz. 14:00
Lubelskie Wykonanie następujących robót: 1. Wykonanie robót remontowych pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Ludnej 22. 2. Wykonanie remontu balkonów w budynkach...
10532658 2024-06-14
godz. 00:00
Dolnośląskie Poszukuje pracowników lub ekip glazurników - Wrocław Poszukuje pracowników lub ekip glazurników Inwestycje to budynki użyteczności publicznej, klatki schodowe. Termin rozpoczęcia pra...
10536583 2024-06-15
godz. 00:00
Śląskie Poszukuję pracowników lub małych ekip do prac wykończeniowych - Gliwice Poszukuję pracowników lub małych ekip do prac wykończeniowych. Zakres prac: malowanie, szpachlowanie, zabudowy...
10549046 2024-06-21
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Wymiana posadzki w kościele pw. Św. Walentego w Lipowcu PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.