Zlecenie 9953379 - Jednorazowe koszenie trawy, chwastów, samosiewów na...

   
Zamówienie 9953379 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-09-19
przedmiot zlecenia
Jednorazowe koszenie trawy, chwastów, samosiewów na posesjach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku M
az. o powierzchni 17 085 m2
branża Tereny zielone
podbranża zieleń
kody CPV 77314100
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: zieleń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10105724 2023-11-30
godz. 10:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ S.A. W POZNANIU Sprzątanie nieruchomości 176/2023 Adres: Łazarz Obmiar/powierzchnia: sprzątanie nieruchomości Budynek 8 klatkowy, 4 piętrowy i 5 piętrowy, 3,20 wysokość klatek Wewnątrz do sprzątania: 4919,0...
10101625 2023-11-30
godz. 12:00
URZĄD GMINY RADWANICE sprzedaż drzew na pniu w ilości około 9,97 m3 drewna opałowego i 4 m3 drobnicy opałowej Drzewa rosną w pasie drogi gminnej nr 494/5 obręb Radwanice gmina Radwanice.
10104272 2023-12-01
godz. 10:00
25 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU Usługa kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń w kontenerach biurowo- socjalnych, utrzymania terenów zielonych, powierzchni utwardzonych na terenie kompleksu wojskowego w m. Szudziało...
10107064 2023-12-05
godz. 08:00
POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZECINIE Utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz nieruchomości położonej przy ul. Adama Mickiewicza 39 w Szczecinie 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu czystości wewną...
10113898 2023-12-06
godz. 08:00
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W KIELCACH Wykonanie usługi porządkowania parków wpisanych do rejestru zabytków wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych w województwie świętokrzyskim. Część 1: Przedmiote...
10112044 2023-12-06
godz. 09:00
WARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE Pielęgnacja zieleni oraz utrzymanie czystości terenów zewnętrznych
10087446 2023-12-06
godz. 10:00
URZĄD GMINY WISZNIA MAŁA Część 1: 11. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn: "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę chodników w gm. Wisznia Mała" ...
10098071 2023-12-07
godz. 09:00
URZĄD GMINY RASZYN Rewitalizacja Parku im. Magdaleny Abakanowicz w Raszynie – część etapu I Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z zagospodarowaniem terenu w rama...
10098463 2023-12-11
godz. 11:00
UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI Usługa usunięcia drzew/krzewów, wraz z uporządkowaniem terenu, rosnących na gruntach stanowiących własność Uniwersytetu Morskiego w Gdyni PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Usługa usunięcia drzew/kr...
10119048 2023-12-11
godz. 15:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WSPÓLNY DOM W SZCZECINIE Prace pielęgnacyjno-konserwacyjne drzew tj.: Wykonanie przycięcia 21 szt. drzew oraz szpaleru drzew na terenie Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Szczecinie. jest ...