Zlecenie 8654480 - Interwencyjne usuwanie tarnsport i utylizacja zwierzyny...

   
Zamówienie 8654480 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-01-17
przedmiot zlecenia
Interwencyjne usuwanie tarnsport i utylizacja zwierzyny potrąconej przez pojazdy szynowe na torach kolejowych na obszarze działa
nia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ZLK w Częstochowie
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8902747 2022-05-20
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ AUGUSTOWIE ZO 03/22 Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych z grupy 18 01 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 odbiór i unieszkodliwienie odpadów z grupy 18 01 - 1 usługa
8898591 2022-05-20
godz. 10:00
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych (zmieszanych oraz segregowanych) z budynków Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadc...
8896440 2022-05-20
godz. 10:00
URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH Wykonywanie usług polegających na odbiorze, transporcie oraz zagospodarowaniu odpadów w sposób wymagany przepisami prawa
8892415 2022-05-20
godz. 11:00
OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. ODDZIAŁ W REMBELSZCZYŹNIE Odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
8892380 2022-05-20
godz. 13:00
URZĄD MIASTA I GMINY SZPROTAWA Realizacja programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa w 2022 r.
8863400 2022-05-23
godz. 14:30
URZĄD GMINY CZOSNÓW Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości położonych na terenie Gminy Czosnów oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Numer referencyjny: B...
8910096 2022-05-30
godz. 09:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W ŁODZI Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstających na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
8875784 2022-05-30
godz. 11:00
URZĄD MIASTA PODKOWA LEŚNA Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna Numer referencyjny: IK.ZP.271.3.2022 Przedmiotem zamówienia jest: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z ...
8881168 2022-05-31
godz. 10:00
URZĄD DZIELNICY URSYNÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Utrzymanie terenow zieleni NIEzagospodarowanej, usytuowanej poza pasami drogowymi ulic Dzielnicy Ursynow Numer referencyjny: 23/WZP/2022 Przedmiotem zamówienia jest Utrzymanie terenów zielen...
8878206 2022-05-31
godz. 10:00
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W MIKOŁOWIE Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na rzecz Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie Numer referencyjny: PNE_1_20...