Zlecenie 9005283 - INO.271.49.2022 opracowanie operatu szacunkowego PRZEDMIOT...

   
Zamówienie 9005283 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-06-28
przedmiot zlecenia
INO.271.49.2022 opracowanie operatu szacunkowego

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Cena brutto Cena ryczałtowa brutto za wykonanie us
ługi - operatu szacunkowego Druk oferty-zał nr 1 [...].doc Zaproszenie.BES.pdf 1 usługa
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża operaty szacunkowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji świętokrzyskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora świętokrzyskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: operaty szacunkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9085830 2022-08-11
godz. 09:00
URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ Opracowanie 25 operatów szacunkowych wartości rynkowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Zamościa Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu...
9083547 2022-08-11
godz. 10:00
URZĄD GMINY SITKÓWKA-NOWINY INO.271.66.2022 opracowanie operatu szacunkowego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Cena brutto Cena ryczałtowa brutto za wykonanie usługi - operatu szacunkowego 2.zaproszenie do zło [...].pdf 3...
9094989 2022-08-11
godz. 23:59
URZĄD MIASTA ŁODZI Wykonanie 5 indywidualnych ekspertyz wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego analizujących możliwości wystąpienia wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowych pl...
9094612 2022-08-16
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY GIŻYCKO WM.272.20.2022.JJ Wycena nieruchomości - II półrocze 2022 r. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zakres nr 1 określenie wartości nieruchomości lokalowej (część opisowa i graficzna) oraz war...
9082659 2022-08-16
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU Wykonanie 15 operatów szacunkowych określających wartość rynkową następujących gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa na potrzeby aktualizacji opłaty rocznej z tytułu u...
9082656 2022-08-16
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU Wykonanie 3 operatów szacunkowych, określających wartość nieruchomości wydzielonych w trybie art.98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn....
9100624 2022-08-17
godz. 12:00
URZĄD DZIELNICY WOLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Laskowej 4/6 oraz ul. Topiel 16.
9098303 2022-08-18
godz. 11:00
URZĄD MIASTA RZESZÓW Sporządzenie operatów szacunkowych część 8 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług biegłych polegających na sporządzeniu operatów szacunkowych dotyczących nieruchomoś...
9100384 2022-08-19
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W PRZEMYŚLU Wykonanie wycen. Prace do wykonania obejmują: 1. Zadanie nr 1: Opracowanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowych dla potrzeb aktualizacji opłat ...
9089765 2022-10-01
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Rzeczoznawca sanitarny Szukam Rzeczoznawcy sanitarnego do uzgodnienia projektu budowlanego.