Zlecenie 8442003 - Innowacyjne Centrum Rozwoju s.c., ul. Romualda Traugutta 11,...

   
Zamówienie 8442003 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-10-06
przedmiot zlecenia
Innowacyjne Centrum Rozwoju s.c., ul. Romualda Traugutta 11, 20-454 Lublin, w ramach projektu „Cel: społeczni” nr RPLU.11.01.
00-06-0004/20, RPO WL 2014-2020, planuje zrealizowanie Zad. 2 tj. Indywidualnego Poradnictwa Psychologicznego dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP), na terenie woj. lubelskiego, w Lublinie. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie psychologa w celu przeprowadzenia Indywidualnego poradnictwa psychologicznego przygotowania dla każdego UP, w ramach grupy nr II.
branża Ekonomia, prawo i organizacja, Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze
podbranża pomoc społeczna, konsulting, doradztwo
kody CPV 80000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: pomoc społeczna , konsulting, doradztwo

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8447907 2021-10-20
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI W TARNOWIE Wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Tarnowa Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Tarnowa (dalej ...
8460749 2021-10-20
godz. 15:00
CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ODDZIAŁ FUNDACJI AKTYWIZACJA W ŁODZI Wybór psychologa/ psycholożki do przeprowadzenia 250 godzin indywidualnych konsultacji psychologicznych, w tym przeprowadzanie Warsztatów Umiejętności Społecznych i Zawodowych w ramach proje...
8459376 2021-10-21
godz. 10:00
REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁODZI Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Usługi społeczne dla osób w kryzysie bezdomności w województwie łódzkim
8459542 2021-10-21
godz. 23:59
CAWI SP. Z O.O. Poszerzenie oferty spółki CAWI poprzez opracowanie projektów wzorniczych nowatorskich narzędzi terapeutycznych dedykowanych dzieciom z wadami słuchu (niesłyszącym i słabosłyszącym) Przedmio...
8459207 2021-10-21
godz. 23:59
JULIMEX SP. Z O.O. SP.J. Internacjonalizacja Spółki poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego – wejście na nowe rynki zagraniczne Zakup usług usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynk...
8465319 2021-10-25
godz. 09:00
WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH W OLSZTYNIE "Rozwój kapitału ludzkiego w sektorze kompetencji w handlu” Część A Mobilny konsultant Usługa obejmuje prowadzenie spotkań przez mobilnego konsultanta w celu rekrutacji uczestników projektu...
8470919 2021-10-25
godz. 10:00
PKP CARGO S.A. PÓŁNOCNY ZAKŁAD SPÓŁKI organizacja spotkania z emerytami w Bydgoszczy: 1 szt.;
8471456 2021-10-26
godz. 12:00
WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH S.A. Kompleksowe doradztwo przy sprzedaży nieruchomości położonych w Katowicach przy ul. Miedzianej
8448763 2021-10-26
godz. 15:30
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W BIAŁYMSTOKU Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony informacji niejawnych oraz ochrony przeciwpożarowej w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubez...
8471046 2021-10-29
godz. 08:55
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Schronienie wraz z wyżywieniem dla ok. 15 bezdomnych kobiet i mężczyzn z terenu Siemianowic Śląskich na 2022 r. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. zapewnienia cał...