Zlecenie 8442253 - Innowacyjne Centrum Rozwoju s.c., ul. Romualda Traugutta 11,...

   
Zamówienie 8442253 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-10-06
przedmiot zlecenia
Innowacyjne Centrum Rozwoju s.c., ul. Romualda Traugutta 11, 20-454 Lublin, w ramach projektu „Cel: aktywni” nr RPLU.11.01.00-
06-0003/20, RPO WL 2014-2020, planuje zrealizowanie Zad. 2 tj. Indywidualnego Poradnictwa Psychologicznego dla jednej grupy uczestników projektu (UP) maksymalnie 12 (UP), na terenie woj. lubelskiego, w Łęcznej. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie psychologa w celu przeprowadzenia Indywidualnego poradnictwa psychologicznego przygotowania dla każdego UP, w ramach grupy III – maks. 12 UP.
branża Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze
podbranża pomoc społeczna
kody CPV 80000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: pomoc społeczna

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8461022 2021-10-20
godz. 12:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KNUROWIE usługę pn. specjalistyczne poradnictwo rodzinne typu psychologicznego i pedagogicznego Specjalistyczne poradnictwo rodzinne typu psychologicznego i pedagogicznego będzie realizowane od daty ...
8416157 2021-10-20
godz. 16:00
KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Realizacja zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2021-2022 Zadanie 2.1.1. NPZ: Edukacj...
8459194 2021-10-21
godz. 08:00
URZĄD GMINY PRZEWORSK Świadczenie pracy psychologa w projekcie pt. „Utworzenie w Gminie Przeworsk Centrum Integracji Społecznej oraz prowadzenie programu aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucze...
8459376 2021-10-21
godz. 10:00
REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁODZI Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Usługi społeczne dla osób w kryzysie bezdomności w województwie łódzkim
8454932 2021-10-21
godz. 12:30
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CIECHANOWIE Prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością Część 1: Część 1 – Prowadzenie tera...
8471281 2021-10-22
godz. 13:00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE świadczenie usługi wsparcia w zakresie nauki rehabilitacji
8449881 2021-10-22
godz. 16:00
PODKARPACKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W RZESZOWIE Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w: rodzaju: 04 - OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ zakresie: ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH na obszarze: 1805 - jasie...
8467313 2021-10-26
godz. 10:00
REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Świadczenie usług doradcy gminnego w województwie lubuskim w ramach projektu „Azymut – Samodzielność”, realizowane w podziale na części (...) Część 1: Świadczenie usług doradcy gminnego w M...
8469385 2021-10-26
godz. 10:00
URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Opracowanie Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2026 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu „Warszawskiego Programu Dział...
8466576 2021-10-29
godz. 15:00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RÓŻANIE Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Różan.