Przetarg 8870058 - I. Przedmiotem zamówienia jest budowa I etapu ścieżki...

   
Analizuj Zamówienie 8870058
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-27
przedmiot ogłoszenia
I. Przedmiotem zamówienia jest budowa I etapu ścieżki rekreacyjnej przy jeziorze Rzuno w Dziemianach poprzez wykonanie nawierzchni nieulepszonej z tłucznia kamiennego na odcinku około 1
km (dz. nr 229/2, 388/2, 767, 722, 168/4 obręb ew. Dziemiany)Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje:- roboty przygotowawcze i pomiarowe,- roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie ( wykopy, koryto pod konstrukcję nawierzchni, nasypy),- ręczne wykonanie warstwy górnej gr 15 cm z kruszywa łamanego klasy C90/3 stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm- wykonanie umocnień odcinkowych ścieżki oraz schodów z połowizn drewnianych iglastych wraz z wykonaniem balustrad z drewna twardego, liściastego- wykonanie oświetlenia (lampy parkowej LED) – 1 szt.- zakup i montaż koszy na śmieci trwale zamontowanych w gruncie - 10 szt.- zagospodarowanie miejsca kąpielowego (wykonanie nawierzchni piaskowej.

ZP.271.3.2022
branża Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, mała architektura
kody CPV 45000000, 45100000, 45111200, 45233161
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , mała architektura

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8904413 2022-05-31
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SĄCZU Przebudowa drogi powiatowej 1567 K Nowy Sącz -Wojnarowa -Wilczyska na odcinku I- w km od 3+435 do km 5+541, na odcinku II- w km od 6+900 do km 10+341 w miejscowościach Naściszowa, Librantowa...
8907352 2022-05-31
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY BARCIN Budowa traktu spacerowego w ramach zadania „Zielona strefa nad rozlewiskiem w Sadłogoszczy” Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi na terenie działki nr 34/3 położonej w obrębie ewide...
8866539 2022-05-31
godz. 12:00
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości poniżej 5.382.000 euro na budowę ciągu pieszego i muru oporowego wzdłuż jezdni przy ul. Arciszewskich w Gdyni 5.1. Przedmiotem za...
8903753 2022-06-01
godz. 09:00
URZĄD GMINY BOGORIA Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bogoria Część 1: Przebudowa ulicy Leśnej w BogoriiParametry techniczne drogi:Długość odcinka 205 mbSzerokość jezdni 3,50 mZakres prac:- Rozebranie ...
8893001 2022-06-02
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU Przedmiotem zamówienia są Remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie napraw jezdni i chodników na terenie dróg powiatowych Powiatu Opolskiego w latach 2022-2023.Zamówienie obej...
8908276 2022-06-02
godz. 11:00
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE 1. Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni na ulicy Kleczewskiej w Koninie”, w zakresie:1.1. Frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej.1.2. Ułożenia nowej wa...
8880802 2022-06-06
godz. 12:00
URZĄD MIASTA ŻORY Przebudowa i budowa dróg lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory w ramach projektu dofinansowanego przez Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ...
8909802 2022-06-07
godz. 09:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BIELSKU PODLASKIM 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej Nr 1692B wraz z przebudową mostu w miejscowości Dębowo o długości 0,60 km.2. Miejsce wykonania robót: droga powiatowa Nr 1692B, tere...
8903460 2022-06-07
godz. 13:00
CIECH VITROSILICON S.A. CVS/2022/05/00081 Modernizacja dróg oraz placów manewrowych, budowa parkingu w CIECH Vitrosilicon S.A.
8835641 2022-06-10
godz. 12:00
URZĄD GMINY ZAKRZÓWEK Budowa drogi gminnej nr 108358 L w miejscowości Sulów na odcinku 450 mb wraz z budową mostu na rzece Bystrzyca Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej nr 108358 L w miejscowości Su...