Przetarg 4655587 - Hantering av farligt avfall åt Telge AB. Upphandling för...

   
Analizuj Zamówienie 4655587
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2016-10-19
przedmiot ogłoszenia
Hantering av farligt avfall åt Telge AB.
Upphandling för hantering av farligt avfall åt Telge Återvinning AB och Södertälje hamn AB.
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000, 90510000, 90512000, 90520000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Szwecja
województwo realizacji
kraj organizatora Szwecja
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9140059 2022-10-03
godz. 08:40
URZĄD GMINY MIEŚCISKO Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mieścisko Numer referencyjny: ZP.271.19.2022 1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpa...
9192289 2022-10-03
godz. 10:00
URZĄD GMINY ŻELECHLINEK Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelechlinek Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na: 1) odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu od...
9154720 2022-10-03
godz. 10:00
URZĄD GMINY LUBANIE Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubanie Numer referencyjny: GMK.271.10.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalny...
9134606 2022-10-03
godz. 10:00
EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DZIAŁDOWSZCZYZNA W DZIAŁDOWIE Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych i NIEzamieszkałych na terenie Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w obrębie sekto...
9157170 2022-10-05
godz. 11:00
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W OLSZTYNIE Usługa zbierania, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej OR AMW w Olsztyni...
9160619 2022-10-06
godz. 10:00
12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY U/46/12WOG/2022 Wywóz NIEczystości stałych i płynnych Numer referencyjny: U/46/12WOG/2022 Wywóz NIEczystości stałych i płynnych w podziale na 6 zadań. Wywóz nieczystości stałych ...
9145560 2022-10-07
godz. 10:00
URZĄD GMINY MUCHARZ Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli NIEruchomości, na których znajd Numer referencyjny: ZP.271.4...
9176018 2022-10-19
godz. 10:00
URZĄD GMINY KOMPRACHCICE Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Komprachcice w 01.02.2023 – 31.01.2024 Numer referencyjny: ZP.272.12.2022 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalny...
9182078 2022-10-21
godz. 09:00
URZĄD GMINY POMIECHÓWEK Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pomiechówek oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Numer re...
9192082 2022-10-26
godz. 09:00
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI W RADOMIU Utrzymanie czystości w pasach drogowych miasta Radomia Numer referencyjny: NZ.2603.72.2022 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w pasach drogowych miasta Radomia. Zamówienie ...