Przetarg 4521619 - Gara 361/ACU/16 — Servizio di ritiro, trasporto e...

   
Analizuj Zamówienie 4521619
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2016-08-13
przedmiot ogłoszenia
Gara 361/ACU/16 — Servizio di ritiro, trasporto e trattamento finalizzato alla valorizzazione dei rifiuti ingombranti (20.03.07) — Prot. 7928/16.
L'appalto ha ad oggetto il servizio di r
itiro, trasporto e trattamento finalizzato alla valorizzazione dei rifiuti ingombranti (CER 20.03.07) non selezionati provenienti dall'attività di raccolta che l'ASIA effettua sul territorio del Comune di Napoli e lo smaltimento finale dei sovvalli.Il quantitativo di rifiuto da trattare è stimato in circa 18 000 t/a, suddiviso in 3 lotti identici da 6 000 t/a..
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90512000, 90513000, 90514000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Włochy
województwo realizacji
kraj organizatora Włochy
województwo organizatora

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9190909 2022-10-03
godz. 08:00
URZĄD GMINY KOSZARAWA „ Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Koszarawa oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2023 r.” „Odbiór, transport ...
9134613 2022-10-03
godz. 10:00
EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DZIAŁDOWSZCZYZNA W DZIAŁDOWIE Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych i NIEzamieszkałych na terenie Ekologicznego Związku Gmin w obrębie sektora VIII Gmin Rybno i Gro...
9123505 2022-10-03
godz. 10:00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY URSUS MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY „Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 2. Opróżnianie koszy ulicznych wraz z letnim oczyszczaniem dróg w...
9145553 2022-10-05
godz. 09:00
ZAKŁAD OBSŁUGI PRZEJŚĆ GRANICZNYCH W KORCZOWEJ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, segregowanych i NIEsegregowanych dla potrzeb Zakładu Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej z terenu drogowego i kolejowego przejścia w...
9140076 2022-10-06
godz. 10:00
URZĄD GMINY BISKUPICE „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BISKUPICE” Numer referencyjny: RPI.271.6.2022 Przedmiotem zamówienia jest...
9151459 2022-10-10
godz. 10:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W TORUNIU Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 Numer referencyjny: ZO/23/2022 Załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w łącznej il...
9166737 2022-10-12
godz. 09:00
URZĄD MIASTA RYBNIK Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika Numer referencyjny: ZP.271.64.2021 1. Przedmiotem zamówieni...
9191961 2022-10-20
godz. 11:30
URZĄD GMINY ZAKROCZYM Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zakroczym 1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskaz...
9182030 2022-10-21
godz. 09:00
URZĄD GMINY I MIASTA RECZ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych i NIEzamieszkałych, odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Recz Numer referenc...
9192067 2022-10-26
godz. 10:00
URZĄD GMINY WIDAWA Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Widawa Numer referencyjny: RIK.271.10.2022.DK Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pows...